aplikacja Matura google play app store

Kierunek Praca socjalna

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:język polski (pr)
matematyka
język angielski (pr)
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
język francuski (pr)
język hiszpański (pr)
język niemiecki (pr)
język rosyjski (pr)
język włoski (pr)
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
historia muzyki

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.upjp2.edu.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Praca socjalna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
  • Program studiów na kierunku "Praca socjalna" poszerza standardowe wymagania stawiane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego o szeroką wizję chrześcijańską człowieka oraz pracy dla jego dobra. Tym samym następuje ubogacenie, które nie ma jednak wymiaru konfesyjnego, jako że nie narzuca tej wizji, ani też nie zmusza do deklaracji wyznaniowych. Dzięki tej ofercie programowej absolwent proponowanego kierunku ma szanse zdobyć nie tylko solidne kwalifikacje zawodowe, ale być człowiekiem o szerokich horyzontach myślowych.
  • Celem studiów jest przygotowanie ludzi wykwalifikowanych do pracy w poszerzających się sferach działalności socjalnej. Wraz z bardzo szybko zachodzącymi przemianami społecznymi (np. demograficznymi, kulturowymi, ekonomicznymi) rośnie zapotrzebowanie na działalność socjalną, a w związku z tym również na ludzi przygotowanych do pracy w tym sektorze.
  • Istotnym elementem przygotowania do pracy socjalnej jest odbycie przez studenta dobrze przemyślanej praktyki. Oferta środowiska krakowskiego (nawet szerzej: małopolskiego) w tym względzie jest bardzo bogata: zwłaszcza struktury Caritas, ośrodków pomocy rodzinie, pracy z niepełnosprawnymi, bezrobotnymi, bezdomnymi, starszymi i chorymi, z ofiarami przemocy w rodzinie. Z tej oferty zamierzamy w sposób pełny korzystać, tak konstruując program praktyk, by student mógł się rzeczywiście zapoznać z jak największą liczbą instytucji i form działalności socjalnej.
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Praca socjalna UPJP2

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Praca socjalna - UPJP2, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201424
rok 201537
rok 201619
rok 201729
rok 201813
rok 201910
rok 202011
rok 202116
rok 202212
Liczba absolwentów
UPJP2, Praca socjalna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Praca socjalna - UPJP2, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201583,8%
absolwenci z roku 201684,2%
absolwenci z roku 201782,8%
absolwenci z roku 201892,3%
absolwenci z roku 201930,0%
absolwenci z roku 2020100,0%
absolwenci z roku 202193,8%
absolwenci z roku 202283,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UPJP2, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Praca socjalna - UPJP2, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201578,4%78,4%
absolwenci z roku 201678,9%57,9%
absolwenci z roku 201779,3%72,4%
absolwenci z roku 201884,6%76,9%
absolwenci z roku 201930,0%10,0%
absolwenci z roku 2020100,0%72,7%
absolwenci z roku 202193,8%75,0%
absolwenci z roku 202275,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UPJP2, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Praca socjalna - UPJP2, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,1%0,2%6,1%6,9%9,0%13,3%0,0%1,0%6,9%
w II roku0,0%0,4%0,4%3,4%10,9%10,0%1,5%1,0%
w III roku6,6%3,4%5,7%9,8%15,4%10,0%0,8%
w IV roku1,7%0,9%9,6%8,9%10,3%2,5%
w V roku0,0%1,2%10,1%2,0%5,1%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UPJP2, Praca socjalna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UPJP2, Praca socjalna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Praca socjalna - UPJP2, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,060,040,891,291,355,040,000,280,93
w II roku0,000,130,060,632,333,150,240,18
w III roku1,160,572,342,651,903,740,08
w IV roku0,330,344,202,181,310,61
w V roku0,000,483,190,400,89
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UPJP2, Praca socjalna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UPJP2, Praca socjalna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Praca socjalna - UPJP2, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201411,7013,12
absolwenci z roku 201512,1515,58
absolwenci z roku 201612,8316,00
absolwenci z roku 201717,1520,19
absolwenci z roku 201812,9114,27
absolwenci z roku 20194,891,88
absolwenci z roku 202015,9016,50
absolwenci z roku 202116,8619,50
absolwenci z roku 20225,507,14
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UPJP2, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UPJP2, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Praca socjalna - UPJP2, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201458,3%54,2%0,0%
abs. z roku 201559,5%54,1%0,0%
abs. z roku 201647,4%36,8%5,3%
abs. z roku 201737,9%31,0%3,4%
abs. z roku 201846,2%46,2%0,0%
abs. z roku 201980,0%80,0%0,0%
abs. z roku 202036,4%36,4%0,0%
abs. z roku 202131,2%18,8%0,0%
abs. z roku 202258,3%41,7%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UPJP2, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UPJP2, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UPJP2, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Praca socjalna - UPJP2, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca50,7%50,5%36,4%26,1%30,8%70,8%27,3%22,9%39,6%
umowa o pracę48,6%47,5%22,8%20,1%23,1%69,2%21,2%13,5%29,2%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%5,3%0,9%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UPJP2, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UPJP2, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UPJP2, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Praca socjalna - UPJP2, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 956 zł1 656 zł1 726 zł1 916 zł1 396 zł3 594 zł2 416 zł2 152 zł2 800 zł
w II roku1 873 zł2 087 zł2 316 zł2 405 zł2 063 zł4 156 zł2 179 zł2 662 zł
w III roku2 047 zł2 436 zł2 496 zł2 043 zł2 760 zł4 357 zł3 796 zł
w IV roku2 805 zł3 162 zł3 120 zł2 812 zł3 724 zł5 271 zł
w V roku3 622 zł3 383 zł3 807 zł3 329 zł4 737 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UPJP2, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UPJP2, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Praca socjalna - UPJP2, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 967 zł1 848 zł2 048 zł2 509 zł1 644 zł3 509 zł2 573 zł2 403 zł3 939 zł
w II roku1 910 zł2 406 zł2 360 zł2 601 zł2 444 zł4 129 zł2 529 zł3 551 zł
w III roku2 217 zł2 772 zł3 484 zł2 357 zł2 732 zł4 859 zł4 312 zł
w IV roku2 857 zł3 455 zł4 034 zł2 902 zł3 501 zł5 641 zł
w V roku3 563 zł3 720 zł3 902 zł3 447 zł4 589 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UPJP2, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UPJP2, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Praca socjalna - UPJP2, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,540,420,430,420,350,770,480,400,35
w II roku0,480,500,540,500,420,810,400,40
w III roku0,510,550,530,430,510,750,58
w IV roku0,640,660,630,540,600,82
w V roku0,790,660,690,550,70
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UPJP2, Praca socjalna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UPJP2, Praca socjalna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kontakt:

ul. Kanonicza 25
31-002 Kraków
tel. Polacy 519 323 359
Foreigners: +48 12 88 98 617


Polityka Prywatności