Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
kryteria przyjęć - lista kierunków UPJP2 »
prezentacja UPJP2 »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Praca socjalna

przedmioty
1 spośród:język polski
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:biologia
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
Link do rekrutacji:

Wynik kwalifikacyjny kandydata ustalany jest osobno na każdym kierunku, poziomie i formie studiów. 

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności