dlamaturzysty.info

Kryteria przyjęć:
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
język łaciński i kultura antyczna
filozofia
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
język mniejszości narodowej (pr)
język grupy etnicznej
język regionalny - kaszubski
lub
przedmioty
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:język polski
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
język łaciński i kultura antyczna
filozofia
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
język mniejszości narodowej (pr)
język grupy etnicznej
język regionalny - kaszubski
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.upjp2.edu.pl

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności