Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
kryteria przyjęć - lista kierunków UPJP2 »
prezentacja UPJP2 »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Filozofia

przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:język polski (pr)
matematyka
język angielski (pr)
język francuski (pr)
język hiszpański (pr)
język niemiecki (pr)
język rosyjski (pr)
język włoski (pr)
język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
język mniejszości narodowej (pr)
język grupy etnicznej
język regionalny - kaszubski
Link do rekrutacji:

Wynik kwalifikacyjny kandydata ustalany jest osobno na każdym kierunku, poziomie i formie studiów. 

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności