dlamaturzysty.info

Kryteria przyjęć:
Kierunek Lingwistyka dla biznesu

przedmioty
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
język polski
1 spośród:geografia
historia
wiedza o społeczeństwie

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie jest prowadzona w oparciu o wyniki z egzaminu dojrzałości z zastrzeżeniem, iż na kierunkach: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Pedagogika (przy wyborze grupy zajęć specjalizacyjnych z zakresu „Logopedii i terapii pedagogicznej"), Wychowanie fizyczne, Fizjoterapia oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, kandydatów dodatkowo obowiązują  egzaminy wstępne.

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni:
www.pwsz-ns.edu.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności