dlamaturzysty.info

Kierunek Praca socjalna

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język polski
matematyka
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
kandydat.pwsztar.edu.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Praca socjalna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
pwsztar.edu.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Praca socjalna

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności