dlamaturzysty.info

Kryteria przyjęć:
Kierunek Ekonomia

przedmioty
1 spośród:język polski
matematyka
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
kandydat.pwsztar.edu.pl

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni:
pwsztar.edu.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności