Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
kryteria przyjęć - lista kierunków PWSZ »
prezentacja PWSZ »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Ekonomia

przedmioty
1 spośród:język polski
matematyka
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie

Kryteria przyjęć przy poszczególnych kierunkach na stronie https://kandydat.pwsztar.edu.pl/info/studiapierwszegostopnia

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności