dlamaturzysty.info

Kryteria przyjęć:
Kierunek Pielęgniarstwo

przedmioty
1 spośród:biologia
chemia
fizyka
język polski

Kryteria przyjęć przy poszczególnych kierunkach na stronie https://kandydat.pwsztar.edu.pl/info/studiapierwszegostopnia

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni:
pwsztar.edu.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności