dlamaturzysty.info

Kryteria przyjęć:
Kierunek Turystyka i rekreacja

przedmioty
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:biologia
geografia
historia
historia sztuki
wiedza o społeczeństwie

Studia pierwszego stopnia - licencjackie i inżynierskie oraz jednolite studia magisterskie

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni:
www.ppuz.edu.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności