aplikacja Matura google play app store

Kierunek Elektronika i telekomunikacja

Kryteria przyjęć:
przedmioty
2 spośród:język polski
matematyka
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
historia muzyki
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
puzim.edu.pl/kandydat/zasady-przyj%C4%99cia
Dodatkowe informacje o kierunku Elektronika i telekomunikacja

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2014-03-20
Strona www uczelni:
puzim.edu.pl

Przykłady zawodów

Inżynier elektronik
Projektuje rozwiązania techniczne i konstrukcyjne urządzeń i sprzętu elektronicznego, sprzętu informatycznego, podzespołów mikrofalowych; nadzoruje montaż i odbiór jakościowy sprzętu; opracowuje i nadzoruje procesy technologiczne wytwarzania materiałów i elementów elektronicznych; projektuje schematy montażowe i procesy technologiczne wytwarzania układów scalonych; analizuje kwestie niezawodności produktów - szuka rozwiązań prowadzących do wyższej niezawodności podzespołów i urządzeń.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Elektronika i telekomunikacja - PUZIM, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201431
rok 201533
rok 201716
rok 201816
rok 201916
rok 202012
Liczba absolwentów
PUZIM, Elektronika i telekomunikacja (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Elektronika i telekomunikacja - PUZIM, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201539,4%
absolwenci z roku 201725,0%
absolwenci z roku 201825,0%
absolwenci z roku 201918,8%
absolwenci z roku 202025,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PUZIM, Elektronika i telekomunikacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Elektronika i telekomunikacja - PUZIM, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201536,4%15,1%
absolwenci z roku 201725,0%12,5%
absolwenci z roku 201818,8%6,2%
absolwenci z roku 201912,5%0,0%
absolwenci z roku 202025,0%8,3%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PUZIM, Elektronika i telekomunikacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektronika i telekomunikacja - PUZIM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
w I roku16,7%10,6%14,1%7,8%8,3%8,3%
w II roku3,5%1,5%8,9%17,7%0,0%6,9%
w III roku5,9%1,0%2,1%6,7%0,0%
w IV roku3,0%2,3%4,7%0,0%
w V roku1,6%2,3%1,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PUZIM, Elektronika i telekomunikacja (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PUZIM, Elektronika i telekomunikacja (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektronika i telekomunikacja - PUZIM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
w I roku1,100,841,590,941,351,62
w II roku0,270,170,882,180,000,85
w III roku0,630,140,221,070,00
w IV roku0,280,370,740,00
w V roku0,270,380,18
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PUZIM, Elektronika i telekomunikacja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PUZIM, Elektronika i telekomunikacja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Elektronika i telekomunikacja - PUZIM, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20144,398,25
absolwenci z roku 20154,938,30
absolwenci z roku 20176,567,07
absolwenci z roku 20182,875,20
absolwenci z roku 20192,942,87
absolwenci z roku 20204,922,60
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PUZIM, Elektronika i telekomunikacja (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PUZIM, Elektronika i telekomunikacja (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektronika i telekomunikacja - PUZIM, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201490,3%77,5%3,3%
abs. z roku 201590,9%69,7%9,1%
abs. z roku 201787,5%81,2%12,5%
abs. z roku 201881,2%75,0%0,0%
abs. z roku 2019100,0%93,8%0,0%
abs. z roku 202075,0%75,0%8,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PUZIM, Elektronika i telekomunikacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PUZIM, Elektronika i telekomunikacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PUZIM, Elektronika i telekomunikacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Elektronika i telekomunikacja - PUZIM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
jakakolwiek praca72,3%72,5%62,5%72,4%73,4%75,0%
umowa o pracę64,0%60,1%52,6%65,6%71,9%72,2%
samo­zatrudnienie3,0%7,8%6,8%0,0%0,0%3,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PUZIM, Elektronika i telekomunikacja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PUZIM, Elektronika i telekomunikacja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PUZIM, Elektronika i telekomunikacja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektronika i telekomunikacja - PUZIM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
w I roku2 335 zł2 251 zł2 329 zł3 476 zł3 558 zł4 813 zł
w II roku3 463 zł2 988 zł2 750 zł3 979 zł4 907 zł4 896 zł
w III roku3 814 zł3 643 zł3 367 zł4 895 zł5 426 zł
w IV roku4 638 zł4 182 zł3 595 zł5 791 zł
w V roku4 872 zł4 941 zł4 545 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PUZIM, Elektronika i telekomunikacja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
PUZIM, Elektronika i telekomunikacja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektronika i telekomunikacja - PUZIM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
w I roku2 618 zł2 725 zł2 665 zł3 554 zł3 785 zł4 813 zł
w II roku3 617 zł3 182 zł3 173 zł4 061 zł4 907 zł5 357 zł
w III roku4 037 zł3 785 zł3 887 zł4 895 zł5 776 zł
w IV roku4 707 zł4 493 zł3 825 zł5 791 zł
w V roku5 061 zł5 247 zł4 769 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PUZIM, Elektronika i telekomunikacja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
PUZIM, Elektronika i telekomunikacja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektronika i telekomunikacja - PUZIM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
w I roku0,720,660,610,840,770,94
w II roku1,030,840,690,890,980,93
w III roku1,060,940,771,010,99
w IV roku1,200,980,761,08
w V roku1,171,040,86
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PUZIM, Elektronika i telekomunikacja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
PUZIM, Elektronika i telekomunikacja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności