dlamaturzysty.info

Kryteria przyjęć:
Kierunek Informatyka

przedmioty
język polski
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
kpu.krosno.pl/kierunki-studiow

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni:
www.pwsz.krosno.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności