dlamaturzysty.info

Kierunek Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
up-sanok.edu.pl/rekrutacja/zasady-naboru
Dodatkowe informacje o kierunku Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2018-09-20
Strona www uczelni:
up-sanok.edu.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych - UP Sanok, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201834
rok 201917
Liczba absolwentów
UP Sanok, Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych - UP Sanok, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201863,4%
absolwenci z roku 201935,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UP Sanok, Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych - UP Sanok, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201858,8%23,5%
absolwenci z roku 201935,3%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UP Sanok, Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych - UP Sanok, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
w I roku12,0%17,2%
w II roku7,4%
w III roku
w IV roku
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UP Sanok, Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych - UP Sanok, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
w I roku1,441,80
w II roku1,17
w III roku
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UP Sanok, Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych - UP Sanok, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20184,064,60
absolwenci z roku 20194,835,30
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UP Sanok, Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UP Sanok, Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych - UP Sanok, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201861,0%45,6%15,4%
abs. z roku 201964,7%47,1%5,9%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UP Sanok, Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UP Sanok, Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UP Sanok, Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych - UP Sanok, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca55,0%44,6%
umowa o pracę40,3%36,3%
samo­zatrudnienie13,7%5,9%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UP Sanok, Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UP Sanok, Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UP Sanok, Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych - UP Sanok, studia I stopnia
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 918 zł2 828 zł
w II roku3 209 zł
w III roku
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UP Sanok, Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych - UP Sanok, studia I stopnia
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku3 238 zł3 656 zł
w II roku3 354 zł
w III roku
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UP Sanok, Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych - UP Sanok, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,750,70
w II roku0,77
w III roku
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UP Sanok, Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności