aplikacja Matura google play app store

Kierunek Automatyka i robotyka

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
fizyka
Dodatkowe informacje o kierunku Automatyka i robotyka

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2019-07-11
Strona www uczelni:
al.edu.pl/

Przykłady zawodów

automatyka i robotyka
Inżynier automatyki i robotyki
Zajmuje się twórczą pracą inżynierską oraz pracą badawczą w zakresie projektowania robotów i manipulatorów lub projektowania układów sterowania robotami, układów sensorycznych i robotów ze sztuczną inteligencją oraz napędów elektrycznych, współpracując z innymi specjalistami oraz wykorzystując odpowiednie komputerowe programy symulacyjne.
Inżynier elektryk automatyk
Inżynier elektryk automatyk
• Odpowiada za realizację projektów w zakresie systemów elektrycznych i automatyki;
• projektuje instalacje elektryczne;
• zajmuje się audytami i kontrolą stanu faktycznego systemów automatyki przemysłowej oraz rozwiązywaniem pojawiających się problemów technicznych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Automatyka i robotyka - ANSL, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201412
rok 201542
rok 201624
rok 201728
rok 201814
rok 201919
rok 202127
rok 202228
Liczba absolwentów
ANSL, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Automatyka i robotyka - ANSL, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201523,8%
absolwenci z roku 201670,8%
absolwenci z roku 201728,6%
absolwenci z roku 201857,1%
absolwenci z roku 201942,1%
absolwenci z roku 202144,4%
absolwenci z roku 202242,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
ANSL, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Automatyka i robotyka - ANSL, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201526,2%0,0%
absolwenci z roku 201666,7%33,3%
absolwenci z roku 201728,6%17,9%
absolwenci z roku 201857,1%35,7%
absolwenci z roku 201936,8%26,3%
absolwenci z roku 202137,0%11,1%
absolwenci z roku 202242,8%21,4%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
ANSL, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Automatyka i robotyka - ANSL, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
abs.
2022
w I roku16,7%18,1%8,3%7,5%3,6%13,2%8,6%9,3%
w II roku3,5%9,3%3,8%6,2%6,0%13,2%4,0%
w III roku0,0%1,8%5,6%9,5%1,8%10,1%
w IV roku0,0%1,4%5,2%5,7%3,0%12,7%
w V roku0,7%2,8%3,5%5,9%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
ANSL, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
ANSL, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Automatyka i robotyka - ANSL, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,201,520,810,850,451,870,891,19
w II roku0,280,860,370,850,892,010,50
w III roku0,000,210,691,310,301,57
w IV roku0,000,210,810,790,421,69
w V roku0,080,330,500,870,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
ANSL, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
ANSL, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Automatyka i robotyka - ANSL, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20149,9111,00
absolwenci z roku 20155,757,51
absolwenci z roku 20168,8211,91
absolwenci z roku 20175,369,11
absolwenci z roku 20185,089,08
absolwenci z roku 201913,6514,94
absolwenci z roku 20214,064,63
absolwenci z roku 20221,963,54
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
ANSL, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
ANSL, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Automatyka i robotyka - ANSL, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201475,0%66,7%0,0%
abs. z roku 201581,0%71,4%2,4%
abs. z roku 201666,7%58,3%4,2%
abs. z roku 201789,3%75,0%7,1%
abs. z roku 201878,6%64,3%14,3%
abs. z roku 201947,4%47,4%0,0%
abs. z roku 202181,5%74,1%3,7%
abs. z roku 202278,6%71,4%7,2%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
ANSL, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
ANSL, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
ANSL, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Automatyka i robotyka - ANSL, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca55,6%57,6%48,6%62,8%64,3%34,2%69,1%71,2%
umowa o pracę52,8%52,4%42,7%51,8%53,0%30,7%62,0%63,4%
samo­zatrudnienie0,0%2,4%1,4%7,1%9,5%0,0%0,6%7,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
ANSL, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
ANSL, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
ANSL, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Automatyka i robotyka - ANSL, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 964 zł2 396 zł2 007 zł3 106 zł2 771 zł3 012 zł4 429 zł5 128 zł
w II roku2 467 zł3 187 zł2 793 zł4 048 zł2 799 zł3 773 zł5 514 zł
w III roku3 233 zł3 814 zł3 551 zł4 477 zł3 888 zł4 986 zł
w IV roku4 381 zł4 479 zł4 546 zł5 648 zł4 584 zł5 529 zł
w V roku4 957 zł5 136 zł5 053 zł6 616 zł6 051 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
ANSL, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
ANSL, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Automatyka i robotyka - ANSL, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 159 zł2 592 zł2 254 zł3 283 zł2 997 zł3 077 zł4 340 zł5 126 zł
w II roku2 470 zł3 214 zł2 803 zł4 169 zł2 773 zł3 861 zł5 327 zł
w III roku3 233 zł3 815 zł3 647 zł4 739 zł3 869 zł5 274 zł
w IV roku4 368 zł4 487 zł4 953 zł5 683 zł4 567 zł5 529 zł
w V roku5 082 zł5 336 zł5 258 zł6 672 zł6 051 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
ANSL, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
ANSL, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Automatyka i robotyka - ANSL, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,560,670,520,760,640,660,820,81
w II roku0,680,850,680,920,600,760,92
w III roku0,840,940,820,950,770,92
w IV roku1,091,030,981,070,840,91
w V roku1,111,120,981,141,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
ANSL, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
ANSL, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności