aplikacja Matura google play app store

Kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
Dodatkowe informacje o kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2018-07-09
Strona www uczelni:
al.edu.pl/
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Technologia żywności i żywienie człowieka

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka - ANSL, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201433
rok 201521
rok 201613
rok 201733
rok 201810
rok 201922
rok 202031
rok 202111
Liczba absolwentów
ANSL, Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka - ANSL, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201566,7%
absolwenci z roku 201676,9%
absolwenci z roku 201721,2%
absolwenci z roku 201860,0%
absolwenci z roku 201936,4%
absolwenci z roku 202048,4%
absolwenci z roku 202181,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
ANSL, Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka - ANSL, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201571,4%47,6%
absolwenci z roku 201676,9%69,2%
absolwenci z roku 201721,2%18,2%
absolwenci z roku 201860,0%40,0%
absolwenci z roku 201931,8%22,7%
absolwenci z roku 202048,4%32,3%
absolwenci z roku 202181,8%63,6%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
ANSL, Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka - ANSL, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku24,5%35,7%12,2%12,9%14,2%11,0%14,3%0,8%
w II roku19,7%27,8%4,5%2,2%4,2%13,2%2,9%3,0%
w III roku11,4%12,3%5,8%3,5%0,0%0,0%1,9%
w IV roku5,3%13,5%7,7%6,8%8,3%2,3%
w V roku3,0%9,5%7,7%2,0%3,3%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
ANSL, Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
ANSL, Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka - ANSL, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,602,881,011,061,661,741,450,05
w II roku1,372,400,520,290,432,110,200,51
w III roku0,821,170,870,400,000,000,28
w IV roku0,561,451,301,060,850,17
w V roku0,351,121,280,220,31
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
ANSL, Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
ANSL, Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka - ANSL, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20147,3412,95
absolwenci z roku 201511,1412,06
absolwenci z roku 201610,7713,62
absolwenci z roku 20173,876,47
absolwenci z roku 20185,007,75
absolwenci z roku 20194,8510,53
absolwenci z roku 20202,975,16
absolwenci z roku 20213,105,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
ANSL, Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
ANSL, Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka - ANSL, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201472,7%57,6%0,0%
abs. z roku 201566,7%52,4%0,0%
abs. z roku 201653,8%46,2%0,0%
abs. z roku 201781,8%72,7%3,1%
abs. z roku 201890,0%70,0%10,0%
abs. z roku 201986,4%68,2%9,1%
abs. z roku 202087,1%77,4%9,7%
abs. z roku 202181,8%72,7%9,1%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
ANSL, Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
ANSL, Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
ANSL, Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka - ANSL, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca52,7%38,5%38,5%71,0%60,0%72,8%69,4%75,0%
umowa o pracę33,1%26,6%24,4%53,3%42,5%59,8%57,0%64,4%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%3,1%3,3%6,4%7,0%3,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
ANSL, Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
ANSL, Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
ANSL, Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka - ANSL, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 603 zł1 390 zł1 419 zł2 746 zł2 078 zł2 850 zł3 152 zł4 713 zł
w II roku2 048 zł1 592 zł2 029 zł3 519 zł2 795 zł2 943 zł3 971 zł5 666 zł
w III roku2 332 zł2 502 zł2 649 zł3 707 zł3 467 zł3 597 zł4 216 zł
w IV roku2 781 zł2 880 zł3 103 zł3 669 zł4 205 zł4 006 zł
w V roku3 116 zł3 142 zł3 357 zł4 064 zł5 274 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
ANSL, Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
ANSL, Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka - ANSL, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 607 zł1 679 zł1 905 zł2 920 zł2 342 zł3 097 zł3 562 zł4 687 zł
w II roku2 172 zł1 902 zł2 043 zł3 641 zł3 227 zł2 942 zł4 095 zł5 417 zł
w III roku2 448 zł2 485 zł2 759 zł3 646 zł3 636 zł4 029 zł4 500 zł
w IV roku2 861 zł3 041 zł3 103 zł3 726 zł4 500 zł4 254 zł
w V roku3 130 zł3 363 zł3 357 zł4 170 zł5 713 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
ANSL, Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
ANSL, Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka - ANSL, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,450,390,380,680,490,620,660,87
w II roku0,560,430,520,820,610,600,740,94
w III roku0,600,620,640,810,700,680,71
w IV roku0,670,670,700,730,780,68
w V roku0,710,680,710,750,90
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
ANSL, Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
ANSL, Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności