aplikacja Matura google play app store

Kierunek Kosmetologia

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
Dodatkowe informacje o kierunku Kosmetologia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:medyczne, o zdrowiu
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
al.edu.pl/

Przykłady zawodów

Kosmetolog
Wykonuje zabiegi z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i leczniczej w ścisłej współpracy z lekarzami różnych specjalności w zakresie pielęgnacji skóry; dokonuje diagnozy skóry, dobiera odpowiedni rodzaj zabiegu kosmetycznego i kosmetyków posługując się specjalistycznymi preparatami, urządzeniami i metodami odnowy biologicznej; opracowuje strategię zabiegów profesjonalnych i domowych, dietę oraz konieczne zmiany w trybie życia klienta; ocenia estetykę i skuteczność zastosowanego zabiegu kosmetycznego; prowadzi dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu kosmetycznego.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Kosmetologia - ANSL, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201424
rok 201531
rok 201630
rok 201722
rok 201827
rok 201923
rok 202029
rok 202119
rok 202226
Liczba absolwentów
ANSL, Kosmetologia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Kosmetologia - ANSL, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201532,3%
absolwenci z roku 201630,0%
absolwenci z roku 201736,4%
absolwenci z roku 201851,9%
absolwenci z roku 201939,1%
absolwenci z roku 202031,0%
absolwenci z roku 202136,8%
absolwenci z roku 202230,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
ANSL, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Kosmetologia - ANSL, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201535,5%29,0%
absolwenci z roku 201623,3%3,3%
absolwenci z roku 201727,3%4,5%
absolwenci z roku 201844,4%37,0%
absolwenci z roku 201939,1%17,4%
absolwenci z roku 202024,1%17,2%
absolwenci z roku 202131,6%15,8%
absolwenci z roku 202219,2%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
ANSL, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - ANSL, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku27,8%23,7%19,4%17,0%15,7%17,4%17,2%17,1%16,7%
w II roku17,7%8,1%9,4%9,1%12,3%19,6%16,1%13,6%
w III roku17,7%3,5%10,8%5,7%22,2%13,4%17,2%
w IV roku16,7%2,7%11,7%6,1%11,7%6,9%
w V roku19,4%5,4%15,3%7,6%8,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
ANSL, Kosmetologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
ANSL, Kosmetologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - ANSL, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,931,871,551,822,092,662,402,632,50
w II roku1,310,690,941,271,632,722,732,35
w III roku1,420,431,320,503,011,952,98
w IV roku1,530,311,370,541,520,81
w V roku2,240,801,540,761,05
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
ANSL, Kosmetologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
ANSL, Kosmetologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Kosmetologia - ANSL, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20149,3813,73
absolwenci z roku 201511,2620,91
absolwenci z roku 20169,1016,46
absolwenci z roku 20178,6120,00
absolwenci z roku 201813,8722,21
absolwenci z roku 201910,1016,26
absolwenci z roku 20208,007,92
absolwenci z roku 20217,1513,20
absolwenci z roku 20225,738,08
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
ANSL, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
ANSL, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - ANSL, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201470,8%33,3%4,2%
abs. z roku 201561,3%25,8%9,7%
abs. z roku 201673,3%33,3%3,3%
abs. z roku 201768,2%27,3%18,2%
abs. z roku 201851,9%22,2%3,7%
abs. z roku 201960,9%34,8%8,7%
abs. z roku 202044,8%34,5%3,4%
abs. z roku 202163,2%26,3%10,5%
abs. z roku 202250,0%34,6%7,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
ANSL, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
ANSL, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
ANSL, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Kosmetologia - ANSL, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca39,2%32,5%36,1%38,3%27,8%38,8%31,3%34,2%29,5%
umowa o pracę16,7%14,2%17,5%12,5%11,7%21,0%18,1%14,5%13,1%
samo­zatrudnienie3,8%3,8%0,3%9,5%2,2%5,8%2,6%3,1%2,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
ANSL, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
ANSL, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
ANSL, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - ANSL, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku876 zł872 zł1 169 zł1 453 zł1 417 zł1 370 zł1 526 zł1 769 zł1 683 zł
w II roku943 zł1 283 zł1 616 zł1 953 zł1 264 zł1 740 zł2 735 zł2 456 zł
w III roku1 239 zł1 660 zł2 143 zł2 100 zł1 948 zł2 038 zł2 866 zł
w IV roku1 588 zł1 654 zł2 157 zł2 683 zł2 518 zł3 118 zł
w V roku1 605 zł2 018 zł2 220 zł3 090 zł3 224 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
ANSL, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
ANSL, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - ANSL, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 002 zł1 073 zł1 665 zł2 516 zł2 141 zł1 946 zł1 716 zł2 929 zł2 756 zł
w II roku1 228 zł1 463 zł1 861 zł2 363 zł1 990 zł1 840 zł2 880 zł2 534 zł
w III roku1 415 zł1 732 zł2 236 zł2 463 zł2 172 zł2 353 zł3 080 zł
w IV roku1 814 zł1 726 zł2 392 zł2 856 zł2 914 zł3 158 zł
w V roku1 668 zł2 086 zł2 491 zł3 114 zł3 379 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
ANSL, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
ANSL, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - ANSL, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,250,240,310,370,320,290,290,300,27
w II roku0,270,340,410,470,270,330,490,39
w III roku0,340,410,510,440,370,360,47
w IV roku0,410,380,480,520,450,49
w V roku0,390,440,450,540,50
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
ANSL, Kosmetologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
ANSL, Kosmetologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności