aplikacja Matura google play app store

Kierunek Dietetyka

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
Dodatkowe informacje o kierunku Dietetyka

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:medyczne, o zdrowiu
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
al.edu.pl/

Przykłady zawodów

dietetyka
Dietetyk
Opracowuje oraz przygotowuje różnego typu diety dla ludzi zdrowych i chorych; prowadzi działalność oświatową w zakresie prawidłowego żywienia.
Specjalista do spraw dietetyki
Organizuje, prowadzi i nadzoruje proces produkcyjny przygotowywania potraw dietetycznych i monitoruje jego zgodność z recepturą i standardami; bada i ocenia wartość dietetyczną i kaloryczną potraw, prawidłowości zastosowanych receptur oraz zachowania norm racjonalnego żywienia; udziela porad i konsultacji w zakresie racjonalnego żywienia zarówno dla klientów indywidualnych jak i zbiorowych (instytucjonalnych) takich jak: publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria i uzdrowiska, placówki zbiorowego żywienia (przedszkola, szkoły, restauracje); nadzoruje i kontroluje pomiary laboratoryjne współpracowników i podwładnych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Dietetyka - ANSL, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201547
rok 201617
rok 201715
rok 201916
rok 202012
rok 202231
Liczba absolwentów
ANSL, Dietetyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Dietetyka - ANSL, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201531,9%
absolwenci z roku 201670,6%
absolwenci z roku 201760,0%
absolwenci z roku 201975,0%
absolwenci z roku 202016,7%
absolwenci z roku 202283,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
ANSL, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Dietetyka - ANSL, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201531,9%27,6%
absolwenci z roku 201670,6%35,3%
absolwenci z roku 201753,3%40,0%
absolwenci z roku 201956,2%43,8%
absolwenci z roku 202016,7%8,3%
absolwenci z roku 202283,9%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
ANSL, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dietetyka - ANSL, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2022
w I roku18,0%9,3%16,1%9,4%13,2%6,2%
w II roku10,5%15,7%11,1%9,4%1,4%
w III roku11,0%10,8%25,6%10,9%8,3%
w IV roku5,1%9,8%12,2%7,3%
w V roku3,9%12,3%8,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
ANSL, Dietetyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
ANSL, Dietetyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dietetyka - ANSL, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2022
w I roku1,480,851,901,021,930,90
w II roku1,041,331,401,030,21
w III roku1,161,053,141,360,75
w IV roku0,651,041,270,96
w V roku0,471,161,33
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
ANSL, Dietetyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
ANSL, Dietetyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Dietetyka - ANSL, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20159,9315,06
absolwenci z roku 201619,3627,85
absolwenci z roku 20179,4718,13
absolwenci z roku 201913,079,69
absolwenci z roku 20201,756,25
absolwenci z roku 20222,405,39
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
ANSL, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
ANSL, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dietetyka - ANSL, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201568,1%51,0%6,4%
abs. z roku 201641,2%23,5%0,0%
abs. z roku 201780,0%60,0%6,7%
abs. z roku 201962,5%62,5%6,2%
abs. z roku 202066,7%50,0%16,7%
abs. z roku 202267,8%41,9%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
ANSL, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
ANSL, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
ANSL, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Dietetyka - ANSL, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2022
jakakolwiek praca47,2%20,6%38,3%36,5%50,0%45,7%
umowa o pracę29,3%11,3%16,7%31,8%41,7%25,8%
samo­zatrudnienie5,3%0,0%2,8%0,5%6,2%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
ANSL, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
ANSL, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
ANSL, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dietetyka - ANSL, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2022
w I roku1 420 zł1 620 zł1 196 zł2 392 zł3 252 zł3 300 zł
w II roku1 902 zł1 563 zł1 588 zł3 850 zł4 179 zł
w III roku2 187 zł2 031 zł1 537 zł3 589 zł5 748 zł
w IV roku2 572 zł2 194 zł2 436 zł3 981 zł
w V roku2 687 zł3 006 zł3 494 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
ANSL, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
ANSL, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dietetyka - ANSL, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2022
w I roku1 707 zł1 782 zł1 351 zł2 295 zł3 798 zł4 071 zł
w II roku2 103 zł1 803 zł1 671 zł3 752 zł4 168 zł
w III roku2 199 zł2 500 zł1 850 zł3 810 zł6 543 zł
w IV roku2 531 zł2 752 zł2 722 zł4 044 zł
w V roku2 726 zł3 174 zł3 547 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
ANSL, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
ANSL, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dietetyka - ANSL, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2022
w I roku0,380,440,300,510,610,51
w II roku0,480,400,380,760,72
w III roku0,530,480,330,650,87
w IV roku0,580,480,500,65
w V roku0,560,610,65
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
ANSL, Dietetyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
ANSL, Dietetyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności