aplikacja Matura google play app store

Kierunek Nawigacja

Kryteria przyjęć:
studia cywilne - przedmioty
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:fizyka
geografia
informatyka
lub
studia wojskowe
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.amw.gdynia.pl/index.php/kandydat/studia-cywilne
Dodatkowe informacje o kierunku Nawigacja

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:Magisterskie jednolite
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2021-07-08
Strona www uczelni:
www.amw.gdynia.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Nawigacja AMW

Przykłady zawodów

Oficer pokładowy
Prowadzi obsługę nawigacyjną i eksploatacyjną statku; przygotowuje i nadzoruje prace przeładunkowe; organizuje i nadzoruje pracę podległej mu załogi, zgodnie z wymogami przepisów międzynarodowych, krajowych, instrukcji armatora i dobrej praktyki morskiej.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności