aplikacja Matura google play app store

Kierunek Bezpieczeństwo narodowe

Kryteria przyjęć:
przedmioty
historia
język angielski
1 spośród:geografia
wiedza o społeczeństwie
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.amw.gdynia.pl/index.php/kandydat/studia-cywilne
Dodatkowe informacje o kierunku Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ochrona i bezpieczeństwo
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2020-08-28
Strona www uczelni:
www.amw.gdynia.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Bezpieczeństwo narodowe AMW

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - AMW, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201456
rok 2015134
rok 201693
rok 201747
rok 201845
rok 201916
rok 202019
rok 202132
rok 202216
Liczba absolwentów
AMW, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - AMW, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201582,8%
absolwenci z roku 201675,3%
absolwenci z roku 201778,7%
absolwenci z roku 201882,2%
absolwenci z roku 201987,5%
absolwenci z roku 202068,4%
absolwenci z roku 202165,6%
absolwenci z roku 202262,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AMW, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - AMW, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201578,4%50,7%
absolwenci z roku 201674,2%48,3%
absolwenci z roku 201776,6%29,8%
absolwenci z roku 201882,2%73,3%
absolwenci z roku 201987,5%56,2%
absolwenci z roku 202063,2%47,4%
absolwenci z roku 202165,6%50,0%
absolwenci z roku 202262,5%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
AMW, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - AMW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,0%3,3%3,5%0,7%2,2%6,2%7,0%3,6%0,0%
w II roku0,7%2,2%4,3%0,7%0,5%6,2%0,4%0,0%
w III roku9,7%8,3%8,0%6,7%11,1%15,6%4,8%
w IV roku3,7%6,6%3,7%11,0%6,1%9,9%
w V roku2,5%4,9%6,2%6,4%4,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AMW, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AMW, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - AMW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,130,350,480,120,301,151,420,380,00
w II roku0,110,260,480,100,101,010,180,00
w III roku1,751,291,601,701,722,280,64
w IV roku0,681,080,732,231,261,89
w V roku0,580,751,161,320,75
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AMW, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AMW, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - AMW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201420,0622,31
absolwenci z roku 201516,6920,34
absolwenci z roku 201614,1418,37
absolwenci z roku 201710,4012,18
absolwenci z roku 201813,6416,60
absolwenci z roku 201919,6226,13
absolwenci z roku 20208,379,88
absolwenci z roku 20218,357,40
absolwenci z roku 20223,504,40
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AMW, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AMW, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - AMW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201433,9%30,4%3,6%
abs. z roku 201541,8%32,1%2,3%
abs. z roku 201653,8%42,0%3,2%
abs. z roku 201768,1%59,6%0,0%
abs. z roku 201860,0%53,3%0,0%
abs. z roku 201925,0%18,8%0,0%
abs. z roku 202078,9%68,4%10,5%
abs. z roku 202162,5%50,0%0,0%
abs. z roku 202268,8%56,2%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AMW, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AMW, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AMW, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - AMW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca16,7%28,1%39,0%52,5%45,9%12,5%44,7%42,7%49,0%
umowa o pracę14,4%22,8%30,1%47,3%44,2%11,5%41,7%37,2%43,2%
samo­zatrudnienie2,1%1,0%1,7%0,0%0,0%0,0%0,9%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AMW, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AMW, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AMW, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - AMW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 794 zł1 772 zł1 963 zł2 463 zł2 726 zł1 802 zł2 487 zł3 378 zł3 612 zł
w II roku2 061 zł2 268 zł2 344 zł3 065 zł3 361 zł1 624 zł3 672 zł3 525 zł
w III roku2 091 zł2 849 zł2 907 zł3 425 zł3 276 zł2 808 zł4 087 zł
w IV roku2 776 zł3 406 zł3 872 zł4 203 zł4 478 zł3 663 zł
w V roku3 606 zł3 798 zł4 423 zł4 963 zł5 155 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AMW, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
AMW, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - AMW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 795 zł1 996 zł2 280 zł2 678 zł2 946 zł2 403 zł2 643 zł3 979 zł4 147 zł
w II roku2 277 zł2 442 zł2 796 zł3 130 zł3 685 zł2 205 zł3 672 zł3 850 zł
w III roku2 345 zł2 907 zł3 212 zł3 701 zł3 439 zł3 677 zł4 304 zł
w IV roku2 834 zł3 433 zł4 131 zł4 273 zł4 649 zł4 107 zł
w V roku3 487 zł3 933 zł4 604 zł4 996 zł5 216 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AMW, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
AMW, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - AMW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,480,440,490,560,590,360,470,580,54
w II roku0,510,540,540,660,680,310,600,55
w III roku0,510,640,640,690,600,500,57
w IV roku0,630,720,800,800,750,57
w V roku0,740,750,830,850,76
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AMW, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
AMW, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności