aplikacja Matura google play app store

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

Kryteria przyjęć:
przedmioty
historia
język angielski
1 spośród:geografia
wiedza o społeczeństwie
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.amw.gdynia.pl/index.php/kandydat/studia-cywilne
Dodatkowe informacje o kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ochrona i bezpieczeństwo
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2022-07-07
Strona www uczelni:
www.amw.gdynia.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Bezpieczeństwo wewnętrzne AMW

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - AMW, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014110
rok 2015180
rok 2016176
rok 2017135
rok 2018121
rok 2019103
rok 2020108
rok 202173
rok 202263
Liczba absolwentów
AMW, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - AMW, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201580,6%
absolwenci z roku 201685,2%
absolwenci z roku 201784,4%
absolwenci z roku 201879,4%
absolwenci z roku 201983,5%
absolwenci z roku 202077,8%
absolwenci z roku 202176,7%
absolwenci z roku 202268,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AMW, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - AMW, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201578,3%54,4%
absolwenci z roku 201682,4%63,6%
absolwenci z roku 201774,8%51,1%
absolwenci z roku 201878,5%66,1%
absolwenci z roku 201984,5%67,0%
absolwenci z roku 202073,2%50,0%
absolwenci z roku 202172,6%38,4%
absolwenci z roku 202263,5%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
AMW, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - AMW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,1%3,3%2,9%3,5%2,9%4,8%5,8%0,9%4,1%
w II roku2,1%2,1%2,9%1,1%1,5%4,6%3,7%1,8%
w III roku10,3%5,1%4,9%9,8%8,3%3,1%4,0%
w IV roku6,3%4,9%5,0%6,4%6,1%3,2%
w V roku4,4%3,1%5,2%3,8%3,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AMW, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AMW, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - AMW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,090,360,360,450,570,720,870,130,71
w II roku0,220,200,510,160,130,510,780,34
w III roku1,320,690,831,921,240,480,79
w IV roku0,850,850,990,761,120,52
w V roku0,660,550,810,490,71
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AMW, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AMW, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - AMW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201420,3323,81
absolwenci z roku 201512,7115,56
absolwenci z roku 201614,0917,32
absolwenci z roku 201712,5915,22
absolwenci z roku 201812,9718,24
absolwenci z roku 201911,5614,91
absolwenci z roku 202010,2313,13
absolwenci z roku 20217,778,00
absolwenci z roku 20222,811,99
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AMW, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AMW, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - AMW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201428,2%23,6%0,9%
abs. z roku 201557,2%47,8%2,2%
abs. z roku 201653,4%44,3%0,6%
abs. z roku 201760,0%52,6%4,5%
abs. z roku 201859,5%46,3%0,8%
abs. z roku 201956,3%43,7%2,9%
abs. z roku 202060,2%47,2%5,6%
abs. z roku 202158,9%47,9%2,7%
abs. z roku 202266,7%60,3%1,6%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AMW, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AMW, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AMW, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - AMW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca20,6%41,5%38,2%45,4%38,6%39,1%41,7%46,5%53,5%
umowa o pracę18,5%35,4%33,7%37,3%32,1%32,4%32,1%39,1%50,2%
samo­zatrudnienie0,1%1,0%0,3%2,7%0,8%1,5%3,2%1,3%1,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AMW, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AMW, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AMW, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - AMW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 338 zł1 763 zł1 883 zł2 146 zł2 049 zł2 506 zł2 606 zł3 029 zł3 609 zł
w II roku1 689 zł2 176 zł2 438 zł2 516 zł2 690 zł3 292 zł3 807 zł4 016 zł
w III roku2 328 zł2 670 zł2 861 zł3 043 zł2 996 zł3 828 zł4 764 zł
w IV roku2 984 zł3 404 zł3 560 zł3 726 zł4 248 zł4 756 zł
w V roku3 584 zł4 088 zł3 957 zł4 436 zł5 200 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AMW, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
AMW, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - AMW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 466 zł2 089 zł2 113 zł2 221 zł2 577 zł2 831 zł3 003 zł3 438 zł3 875 zł
w II roku2 001 zł2 419 zł2 621 zł2 725 zł3 247 zł3 420 zł4 130 zł4 341 zł
w III roku2 547 zł2 814 zł3 087 zł3 218 zł3 437 zł4 092 zł5 300 zł
w IV roku3 177 zł3 355 zł3 734 zł3 809 zł4 357 zł4 899 zł
w V roku3 574 zł4 070 zł4 034 zł4 508 zł5 252 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AMW, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
AMW, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - AMW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,360,470,470,500,470,510,500,510,56
w II roku0,430,540,560,550,570,630,660,61
w III roku0,570,620,620,610,570,650,73
w IV roku0,690,740,730,690,750,73
w V roku0,770,840,750,750,81
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AMW, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
AMW, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności