aplikacja Matura google play app store

Kierunek Wychowanie fizyczne

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
język polski
matematyka
1 spośród:biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
historia muzyki
Dodatkowe informacje o kierunku Wychowanie fizyczne

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:sportowe, turystyczne, usługi
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2018-10-11
Strona www uczelni:
www.pwsz.raciborz.edu.pl

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Wychowanie fizyczne - PWSZ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201470
rok 201586
rok 201659
rok 201726
rok 201838
rok 201939
rok 202032
rok 202135
rok 202218
Liczba absolwentów
PWSZ, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Wychowanie fizyczne - PWSZ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201572,1%
absolwenci z roku 201667,8%
absolwenci z roku 201750,0%
absolwenci z roku 201876,3%
absolwenci z roku 201966,7%
absolwenci z roku 202059,4%
absolwenci z roku 202174,3%
absolwenci z roku 202277,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PWSZ, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Wychowanie fizyczne - PWSZ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201569,8%36,0%
absolwenci z roku 201655,9%35,6%
absolwenci z roku 201734,6%23,1%
absolwenci z roku 201871,1%52,6%
absolwenci z roku 201956,4%28,2%
absolwenci z roku 202053,1%31,2%
absolwenci z roku 202154,3%40,0%
absolwenci z roku 202277,8%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PWSZ, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wychowanie fizyczne - PWSZ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku9,5%4,1%4,8%3,5%5,5%2,8%6,5%3,3%0,9%
w II roku3,9%2,5%1,1%2,2%3,1%3,0%2,3%0,2%
w III roku5,7%4,0%3,7%4,8%7,9%1,1%2,3%
w IV roku2,4%2,1%4,4%5,1%2,0%1,9%
w V roku4,5%1,7%4,0%8,0%1,1%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PWSZ, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PWSZ, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wychowanie fizyczne - PWSZ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,010,460,650,711,030,511,180,880,16
w II roku0,480,370,180,540,380,480,500,08
w III roku0,840,660,751,021,400,170,47
w IV roku0,440,380,850,640,420,37
w V roku1,010,340,521,540,27
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PWSZ, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PWSZ, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Wychowanie fizyczne - PWSZ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201410,6115,81
absolwenci z roku 20157,9518,61
absolwenci z roku 201612,0217,77
absolwenci z roku 20176,4610,10
absolwenci z roku 20187,6813,53
absolwenci z roku 20197,5910,94
absolwenci z roku 20207,067,00
absolwenci z roku 20217,527,43
absolwenci z roku 20223,094,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PWSZ, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PWSZ, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wychowanie fizyczne - PWSZ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201465,7%44,3%4,3%
abs. z roku 201569,8%41,9%7,0%
abs. z roku 201661,0%39,0%6,8%
abs. z roku 201776,9%61,5%15,4%
abs. z roku 201881,6%52,6%2,6%
abs. z roku 201974,4%56,4%15,4%
abs. z roku 202078,1%56,2%9,4%
abs. z roku 202174,3%62,9%5,7%
abs. z roku 202255,6%44,4%16,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PWSZ, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PWSZ, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PWSZ, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Wychowanie fizyczne - PWSZ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca44,2%57,6%43,9%59,3%49,8%60,9%64,6%51,4%48,1%
umowa o pracę27,7%30,9%27,1%40,4%33,3%41,2%45,6%45,7%35,6%
samo­zatrudnienie2,0%6,8%2,7%12,8%1,1%11,1%7,0%1,9%12,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PWSZ, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PWSZ, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PWSZ, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wychowanie fizyczne - PWSZ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 447 zł2 237 zł2 236 zł1 907 zł2 281 zł2 651 zł2 737 zł3 347 zł3 981 zł
w II roku1 727 zł2 625 zł3 283 zł2 183 zł2 592 zł3 463 zł4 047 zł4 716 zł
w III roku1 912 zł2 946 zł3 496 zł2 371 zł3 107 zł5 004 zł4 919 zł
w IV roku2 368 zł3 331 zł3 481 zł3 035 zł4 044 zł5 916 zł
w V roku3 030 zł3 522 zł3 898 zł3 797 zł5 071 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PWSZ, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
PWSZ, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wychowanie fizyczne - PWSZ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 492 zł2 059 zł2 355 zł1 989 zł2 529 zł2 761 zł3 066 zł3 712 zł4 180 zł
w II roku1 876 zł2 453 zł3 035 zł2 547 zł2 937 zł3 482 zł4 425 zł4 863 zł
w III roku2 047 zł2 624 zł3 376 zł2 866 zł3 589 zł4 439 zł5 059 zł
w IV roku2 470 zł3 040 zł3 726 zł3 380 zł4 122 zł5 176 zł
w V roku3 122 zł3 308 zł4 119 zł4 144 zł5 234 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PWSZ, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
PWSZ, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wychowanie fizyczne - PWSZ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,390,560,540,450,450,550,490,510,59
w II roku0,460,630,770,500,490,660,640,66
w III roku0,480,660,770,490,540,850,69
w IV roku0,560,690,710,570,640,90
w V roku0,670,690,740,650,71
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PWSZ, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
PWSZ, Wychowanie fizyczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności