Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
kryteria przyjęć - lista kierunków »
prezentacja uczelni »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

przedmioty
język polski (pp)
1 spośród:język angielski (pp)
język francuski (pp)
język hiszpański (pp)
język niemiecki (pp)
język rosyjski (pp)
język włoski (pp)
1 spośród:matematyka (pp)
język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest WSKAŹNIK REKRUTACYJNY (WR).
O jego wartości decydują wyniki egzaminu dojrzałości (nowa matura, stara matura) z następujących przedmiotów:
•język polski (JP)
•język obcy (JO)
•przedmiot wybrany (PW)
WSKAŹNIK REKRUTACYJNY jest sumą punktów z poszczególnych przedmiotów
WR = JP + JO + PW
1. Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ
przedmioty do konkursu (poziom pisemny podstawowy, poziom pisemny rozszerzony x 2 za przedmiot):
- język polski (JP)
- język obcy (JO)
- przedmiot wybrany(PW)
Podstawę przyjęcia na dany kierunek studiów pierwszego stopnia (stacjonarnych, niestacjonarnych) stanowią wyniki egzaminu maturalnego, które przeliczane są
na punkty (1% = 1pkt);

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: www.pwsz.konin.edu.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif

Przegląd uczelni w Polsce
WSAiB_baner_220x300px.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności