aplikacja Matura google play app store

Kierunek Kosmetologia

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:biologia
chemia
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.akademia.kalisz.pl/zasady-rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Kosmetologia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:medyczne, o zdrowiu
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
akademia.kalisz.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Kosmetologia

Przykłady zawodów

Kosmetolog
Wykonuje zabiegi z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i leczniczej w ścisłej współpracy z lekarzami różnych specjalności w zakresie pielęgnacji skóry; dokonuje diagnozy skóry, dobiera odpowiedni rodzaj zabiegu kosmetycznego i kosmetyków posługując się specjalistycznymi preparatami, urządzeniami i metodami odnowy biologicznej; opracowuje strategię zabiegów profesjonalnych i domowych, dietę oraz konieczne zmiany w trybie życia klienta; ocenia estetykę i skuteczność zastosowanego zabiegu kosmetycznego; prowadzi dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu kosmetycznego.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Kosmetologia - AK, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201461
rok 201558
rok 201666
rok 201754
rok 201831
rok 201948
rok 202058
rok 202148
Liczba absolwentów
AK, Kosmetologia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Kosmetologia - AK, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201531,0%
absolwenci z roku 201643,9%
absolwenci z roku 201733,3%
absolwenci z roku 201832,3%
absolwenci z roku 201945,8%
absolwenci z roku 202062,0%
absolwenci z roku 202154,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AK, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Kosmetologia - AK, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201520,7%15,5%
absolwenci z roku 201640,9%33,3%
absolwenci z roku 201729,6%27,8%
absolwenci z roku 201825,8%16,1%
absolwenci z roku 201947,9%37,5%
absolwenci z roku 202062,0%46,5%
absolwenci z roku 202147,9%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
AK, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - AK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku15,7%12,1%13,4%11,1%3,8%9,0%8,3%6,9%
w II roku6,4%5,6%5,1%1,4%3,8%7,6%2,4%
w III roku4,6%7,7%5,6%4,2%3,0%5,7%
w IV roku6,6%5,1%6,8%5,2%1,6%
w V roku3,8%9,2%5,3%2,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AK, Kosmetologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AK, Kosmetologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - AK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,951,692,122,551,073,032,271,68
w II roku1,031,041,230,490,931,720,66
w III roku0,821,951,631,300,831,13
w IV roku1,371,182,631,440,38
w V roku0,752,901,560,73
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AK, Kosmetologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AK, Kosmetologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Kosmetologia - AK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20147,5212,26
absolwenci z roku 20159,7616,56
absolwenci z roku 20169,2313,39
absolwenci z roku 20178,1011,75
absolwenci z roku 20187,359,67
absolwenci z roku 20198,4810,06
absolwenci z roku 20205,527,81
absolwenci z roku 20212,132,64
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AK, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AK, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - AK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201477,1%59,0%4,9%
abs. z roku 201569,0%44,8%12,1%
abs. z roku 201678,8%57,6%6,1%
abs. z roku 201777,8%59,3%13,0%
abs. z roku 201880,6%67,7%12,9%
abs. z roku 201972,9%60,4%16,6%
abs. z roku 202063,8%51,7%8,7%
abs. z roku 202166,7%50,0%8,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AK, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AK, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AK, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Kosmetologia - AK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca51,1%48,4%53,9%52,2%66,9%59,0%52,3%54,7%
umowa o pracę36,3%29,3%37,3%35,0%50,0%41,1%36,9%40,6%
samo­zatrudnienie3,4%6,9%3,5%7,1%5,4%9,5%7,0%5,9%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AK, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AK, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AK, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - AK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 365 zł1 242 zł1 361 zł1 638 zł1 745 zł1 670 zł2 182 zł2 355 zł
w II roku1 743 zł1 447 zł1 858 zł2 204 zł2 014 zł2 064 zł3 142 zł
w III roku2 077 zł1 771 zł2 086 zł2 326 zł2 391 zł2 571 zł
w IV roku2 151 zł2 099 zł2 628 zł2 436 zł2 676 zł
w V roku2 440 zł2 142 zł2 913 zł2 996 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AK, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
AK, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - AK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 506 zł1 498 zł1 643 zł1 782 zł1 874 zł1 797 zł2 259 zł2 672 zł
w II roku1 860 zł1 636 zł1 834 zł2 258 zł2 006 zł2 120 zł3 270 zł
w III roku2 164 zł1 888 zł2 121 zł2 397 zł2 446 zł2 547 zł
w IV roku2 322 zł2 137 zł2 644 zł2 581 zł2 626 zł
w V roku2 542 zł2 106 zł3 002 zł3 014 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AK, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
AK, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - AK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,420,370,380,420,420,390,470,45
w II roku0,510,410,490,530,450,440,61
w III roku0,580,470,500,530,500,50
w IV roku0,570,520,600,510,51
w V roku0,600,490,620,56
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AK, Kosmetologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
AK, Kosmetologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności