dlamaturzysty.info

Kierunek Ratownictwo medyczne

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Warunki przyjęcia:

1. Warunkiem koniecznym do zapisania się na Uczelnię jest REJESTRACJA ONLINE

( instrukcja logowania >>> )

2. Złożenie wymaganych dokumentów w ciągu 14 dni od momentu zalogowania się


Wymagane dokumenty:

  1. Karta ewidencyjna drukowana po zakończeniu rekrutacji online
  2. Podanie
  3. Świadectwo dojrzałości
  4. Kserokopia dowodu wniesienia wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej
  5. Dwie (2) fotografie o wymiarze 37x52 bez nakrycia głowy, na jasnym tle
  6. Kserokopia dowodu osobistego
  7. Deklaracja płatności
  8. Dwa egzemplarze umowy o warunkach płatności

Wymagane pliki można pobrać w dziale Pliki do pobrania

Rekrutacja odbywa się w dziekanacie WSR, pokój 107, I piętro, w godzinach pracy dziekanatu.

Wszelkie informacje dostępne są pod nr tel. (022) 631 05 75 lub e-mail: rekrutacja@wsr.e
Dodatkowe informacje o kierunku Ratownictwo medyczne
Strona www uczelni:
www.wsr.edu.pl

Przykłady zawodów

Nauczyciel akademicki – nauki medyczne
Kształci w zakresie nauk medycznych na poziomie wyższym, prowadzi badania naukowe, opracowuje teorie, koncepcje i metody działania; przygotowuje podręczniki akademickie i publikuje wyniki badań; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.
Ratownik medyczny
Udziela szybkiej i sprawnej pomocy o charakterze ratowniczym w nagłych stanach zagrożenia życia, wypadkach i katastrofach, przy użyciu sprzętu: ochrony osobistej, ratownictwa technicznego i medycznego.
Specjalista do spraw ratownictwa medycznego
Samodzielnie udziela szybkiej i sprawnej pomocy o charakterze ratowniczym w nagłych stanach zagrożenia życia, wypadkach i katastrofach, przy użyciu sprzętu: ochrony osobistej, ratownictwa technicznego i medycznego;
nadzoruje i koordynuje działania ratowników medycznych;
wykonuje zabiegi w karetkach i stacjach pogotowia ratunkowego, oddziałach ratunkowych i innych placówkach.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności