dlamaturzysty.info

Kierunek Fizjoterapia

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Warunki przyjęcia:

1. Warunkiem koniecznym do zapisania się na Uczelnię jest REJESTRACJA ONLINE

( instrukcja logowania >>> )

2. Złożenie wymaganych dokumentów w ciągu 14 dni od momentu zalogowania się


Wymagane dokumenty:

  1. Karta ewidencyjna drukowana po zakończeniu rekrutacji online
  2. Podanie
  3. Świadectwo dojrzałości
  4. Kserokopia dowodu wniesienia wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej
  5. Dwie (2) fotografie o wymiarze 37x52 bez nakrycia głowy, na jasnym tle
  6. Kserokopia dowodu osobistego
  7. Deklaracja płatności
  8. Dwa egzemplarze umowy o warunkach płatności

Wymagane pliki można pobrać w dziale Pliki do pobrania

Rekrutacja odbywa się w dziekanacie WSR, pokój 107, I piętro, w godzinach pracy dziekanatu.

Wszelkie informacje dostępne są pod nr tel. (022) 631 05 75 lub e-mail: rekrutacja@wsr.e
Dodatkowe informacje o kierunku Fizjoterapia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:medyczne, o zdrowiu
Poziom studiów:Magisterskie jednolite
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2019-05-23
Strona www uczelni:
www.wsr.edu.pl

Przykłady zawodów

Fizjoterapeuta
Bada i leczy lub nadzoruje leczenie pacjentów z zaburzeniami neuromięśniowymi, mięśniowo-szkieletowymi oraz sercowo-naczyniowymi i oddechowymi,klasyfikując pacjentów do leczenia fizjoterapeutycznego. Stosuje leczenie czynnościowe i fizykalne; podejmuje działania profilaktyczne dla zapobiegania, leczenia lub zmniejszenia objawów, zarówno chorób somatycznych, jak i psychicznych.
Specjalista fizjoterapii
Planuje, przeprowadza i kontroluje efektywność procesu rehabilitacji medycznej; ocenia stan osoby poddawanej zabiegom fizjoterapeutycznym oraz wykonuje badania niezbędne do programowania fizjoterapii; wydaje opinie i orzeczenia dotyczące stanu zdrowia osób poddawanym fizjoterapii oraz jej przebiegu.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności