dlamaturzysty.info

Kierunek Dietetyka

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Warunki przyjęcia:

1. Warunkiem koniecznym do zapisania się na Uczelnię jest REJESTRACJA ONLINE

( instrukcja logowania >>> )

2. Złożenie wymaganych dokumentów w ciągu 14 dni od momentu zalogowania się


Wymagane dokumenty:

  1. Karta ewidencyjna drukowana po zakończeniu rekrutacji online
  2. Podanie
  3. Świadectwo dojrzałości
  4. Kserokopia dowodu wniesienia wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej
  5. Dwie (2) fotografie o wymiarze 37x52 bez nakrycia głowy, na jasnym tle
  6. Kserokopia dowodu osobistego
  7. Deklaracja płatności
  8. Dwa egzemplarze umowy o warunkach płatności

Wymagane pliki można pobrać w dziale Pliki do pobrania

Rekrutacja odbywa się w dziekanacie WSR, pokój 107, I piętro, w godzinach pracy dziekanatu.

Wszelkie informacje dostępne są pod nr tel. (022) 631 05 75 lub e-mail: rekrutacja@wsr.e
Dodatkowe informacje o kierunku Dietetyka
Strona www uczelni:
www.wsr.edu.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Dietetyka

Przykłady zawodów

Dietetyk
Opracowuje oraz przygotowuje różnego typu diety dla ludzi zdrowych i chorych; prowadzi działalność oświatową w zakresie prawidłowego żywienia.
Specjalista do spraw dietetyki
Organizuje, prowadzi i nadzoruje proces produkcyjny przygotowywania potraw dietetycznych i monitoruje jego zgodność z recepturą i standardami; bada i ocenia wartość dietetyczną i kaloryczną potraw, prawidłowości zastosowanych receptur oraz zachowania norm racjonalnego żywienia; udziela porad i konsultacji w zakresie racjonalnego żywienia zarówno dla klientów indywidualnych jak i zbiorowych (instytucjonalnych) takich jak: publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria i uzdrowiska, placówki zbiorowego żywienia (przedszkola, szkoły, restauracje); nadzoruje i kontroluje pomiary laboratoryjne współpracowników i podwładnych.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności