aplikacja Matura google play app store

Kierunek Dietetyka

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Dodatkowe informacje o kierunku Dietetyka

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:medyczne, o zdrowiu
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Podczas studiów w Wyższej Szkole Rehabilitacji zdobędziesz wiedzę m.in. z chemii i biochemii ogólnej i żywności, anatomii i fizjologii człowieka, genetyki, żywienia klinicznego, farmakologii i farmakoterapii.

Realizacja studiów
  • Nauka trwa 3 lata, 6 semestrów.
  • Język kształcenia: polski
  • Zajęcia odbywają się na Uczelni w profesjonalnie wyposażonych pracowniach.
  • W razie potrzeby uczelnia ma pełną gotowość do prowadzenia zajęć w trybie online.
Absolwenci:
Absolwent kierunku DIETETYKA posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, zasad przygotowywania potraw oraz profilaktyki chorób dietozależnych, dzięki której będzie mógł podjąć pracę zarówno w placówkach medycznych jak i niemedycznych.

Wykładowcy uwzględniają na zajęciach najnowsze doniesienia światowe z zakresu żywienia. Dowiesz się, co to jest żywność śmieciowa, co powoduje choroby cywilizacyjne, co to jest profilaktyka chorób dietozależnych, czyli co jeść, aby nie chorować, a leczyć jedzeniem. Poznasz unikalną wiedzę o dobroczynnych, bioaktywnych tłuszczach zwierzęcych. Nauczysz się krytycznego przeglądu diet i sposobów odżywiania.

Wiedza i umiejętności zdobyte w Wyższej Szkole Rehabilitacji to unikalna inwestycja także we własne zdrowie i najbliższych, a to jest bezcenne.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.amh.edu.pl/dietetyka-i-stopien/
Strona www uczelni:
www.amh.edu.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Dietetyka AMH

Przykłady zawodów

dietetyka
Dietetyk
Opracowuje oraz przygotowuje różnego typu diety dla ludzi zdrowych i chorych; prowadzi działalność oświatową w zakresie prawidłowego żywienia.
Specjalista do spraw dietetyki
Organizuje, prowadzi i nadzoruje proces produkcyjny przygotowywania potraw dietetycznych i monitoruje jego zgodność z recepturą i standardami; bada i ocenia wartość dietetyczną i kaloryczną potraw, prawidłowości zastosowanych receptur oraz zachowania norm racjonalnego żywienia; udziela porad i konsultacji w zakresie racjonalnego żywienia zarówno dla klientów indywidualnych jak i zbiorowych (instytucjonalnych) takich jak: publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria i uzdrowiska, placówki zbiorowego żywienia (przedszkola, szkoły, restauracje); nadzoruje i kontroluje pomiary laboratoryjne współpracowników i podwładnych.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.amh.edu.pl/dietetyka-i-stopien/

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Dietetyka - AMH, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201523
rok 201671
rok 201795
rok 2018126
rok 201982
rok 202078
rok 202158
Liczba absolwentów
AMH, Dietetyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.amh.edu.pl/dietetyka-i-stopien/

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Dietetyka - AMH, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201543,5%
absolwenci z roku 201659,2%
absolwenci z roku 201752,6%
absolwenci z roku 201854,8%
absolwenci z roku 201965,9%
absolwenci z roku 202043,6%
absolwenci z roku 202148,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AMH, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Dietetyka - AMH, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201543,5%34,8%
absolwenci z roku 201654,9%32,4%
absolwenci z roku 201750,5%30,5%
absolwenci z roku 201848,4%34,1%
absolwenci z roku 201961,0%52,4%
absolwenci z roku 202039,7%25,6%
absolwenci z roku 202139,7%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
AMH, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.amh.edu.pl/dietetyka-i-stopien/

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dietetyka - AMH, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku6,9%3,4%5,5%2,2%5,5%3,6%2,2%
w II roku8,0%2,6%2,6%4,2%5,5%4,6%
w III roku4,3%4,7%3,1%7,1%4,9%
w IV roku2,9%2,5%4,7%3,4%
w V roku2,2%2,6%3,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AMH, Dietetyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AMH, Dietetyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dietetyka - AMH, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,040,571,460,321,921,060,30
w II roku1,260,540,810,891,841,66
w III roku0,391,800,932,151,35
w IV roku0,890,991,240,70
w V roku0,820,951,02
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AMH, Dietetyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AMH, Dietetyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.amh.edu.pl/dietetyka-i-stopien/

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Dietetyka - AMH, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20156,1414,59
absolwenci z roku 20165,7610,84
absolwenci z roku 20173,808,92
absolwenci z roku 20184,258,15
absolwenci z roku 20194,226,30
absolwenci z roku 20203,133,58
absolwenci z roku 20212,613,11
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AMH, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AMH, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dietetyka - AMH, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201573,9%43,5%4,3%
abs. z roku 201681,7%60,6%11,3%
abs. z roku 201787,4%70,5%9,5%
abs. z roku 201884,1%67,5%6,3%
abs. z roku 201976,8%51,2%19,5%
abs. z roku 202079,5%57,7%21,8%
abs. z roku 202167,2%56,9%8,6%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AMH, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AMH, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AMH, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Dietetyka - AMH, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca55,1%67,7%72,7%74,9%67,3%69,1%60,6%
umowa o pracę36,2%46,1%56,8%59,5%46,1%48,5%45,7%
samo­zatrudnienie3,3%9,3%6,0%4,4%16,4%19,2%8,6%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AMH, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AMH, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AMH, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.amh.edu.pl/dietetyka-i-stopien/

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dietetyka - AMH, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 050 zł2 417 zł3 304 zł3 272 zł3 546 zł4 387 zł4 693 zł
w II roku3 687 zł2 805 zł3 593 zł3 792 zł3 763 zł4 971 zł
w III roku3 587 zł3 165 zł4 393 zł3 635 zł4 352 zł
w IV roku3 452 zł3 558 zł5 126 zł4 452 zł
w V roku3 846 zł4 066 zł5 834 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AMH, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
AMH, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dietetyka - AMH, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 808 zł2 641 zł3 599 zł3 669 zł4 002 zł4 471 zł4 912 zł
w II roku3 876 zł2 965 zł3 985 zł4 206 zł4 261 zł5 511 zł
w III roku3 889 zł3 490 zł4 761 zł3 950 zł4 990 zł
w IV roku3 731 zł3 633 zł5 262 zł4 604 zł
w V roku3 802 zł4 136 zł5 972 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AMH, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
AMH, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dietetyka - AMH, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,690,540,640,600,670,710,73
w II roku0,810,590,650,640,660,71
w III roku0,710,610,750,590,67
w IV roku0,640,640,800,65
w V roku0,680,700,82
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AMH, Dietetyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
AMH, Dietetyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.amh.edu.pl/dietetyka-i-stopien/

Kontakt:

ul. Kasprzaka 49
01-234 Warszawa
tel. (22) 631-05-75, 22 535 01 45 - 48
rekrutacja tel. 22 535 01 49
studia podyplomowe tel. 22 535 01 42
Polityka Prywatności