Kryteria przyjęć:
Kierunek Prawo

przedmioty
2 spośród:język polski
matematyka
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie

Przyjmowanie kandydatów na studia stacjonarne na kierunek „PRAWO” odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

NOWA MATURA” – przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym.
Pod uwagę bierze się ten wynik z egzaminu pisemnego (podstawowego lub rozszerzonego) z każdego z wybranych przez kandydata przedmiotów, który po przeliczeniu pozwoli na uzyskanie najwyższej liczby punktów.

Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości („nowa matura”) są przeliczane na punkty kwalifikacyjne w proporcji:

  • poziom rozszerzony 1% = 1,5 pkt.
  • poziom podstawowy 1% = 1 pkt;
http://www.wspia.eu/dla-kandydata/zasady-rekrutacji/zasady-rekrutacji-prawo  

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: www.wspia.eu, rekrutacja.wspia.eu

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności