aplikacja Matura google play app store

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
wiedza o społeczeństwie
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
historia
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.ansb.pl/kandydat/rekrutacja/warunki-rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ochrona i bezpieczeństwo
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
www.ansb.pl

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - ANSB, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201472
rok 201587
rok 201682
rok 201797
rok 201856
rok 201968
rok 202038
rok 202143
rok 202227
Liczba absolwentów
ANSB, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - ANSB, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201564,4%
absolwenci z roku 201657,3%
absolwenci z roku 201748,5%
absolwenci z roku 201835,7%
absolwenci z roku 201954,4%
absolwenci z roku 202063,2%
absolwenci z roku 202141,8%
absolwenci z roku 202233,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
ANSB, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - ANSB, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201559,8%42,5%
absolwenci z roku 201652,4%39,0%
absolwenci z roku 201746,4%34,0%
absolwenci z roku 201833,9%23,2%
absolwenci z roku 201954,4%42,7%
absolwenci z roku 202055,3%42,1%
absolwenci z roku 202139,5%13,9%
absolwenci z roku 202233,4%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
ANSB, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - ANSB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku14,6%8,7%8,2%6,8%7,1%4,3%9,4%5,0%6,8%
w II roku9,2%4,4%3,2%5,3%5,1%2,0%6,6%5,2%
w III roku7,1%8,4%5,2%7,0%2,7%2,7%6,6%
w IV roku6,7%8,2%3,4%4,1%0,9%4,5%
w V roku5,0%4,9%4,6%3,2%2,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
ANSB, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
ANSB, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - ANSB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,441,091,121,311,480,781,660,881,24
w II roku1,070,690,481,161,150,281,410,94
w III roku0,821,470,951,260,600,461,58
w IV roku1,091,750,720,710,200,69
w V roku0,931,160,910,810,61
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
ANSB, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
ANSB, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - ANSB, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20146,2314,76
absolwenci z roku 201510,4615,12
absolwenci z roku 20167,669,24
absolwenci z roku 20175,539,80
absolwenci z roku 20183,507,09
absolwenci z roku 20196,147,21
absolwenci z roku 20205,385,07
absolwenci z roku 20214,055,34
absolwenci z roku 20222,303,65
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
ANSB, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
ANSB, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - ANSB, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201483,4%56,9%5,6%
abs. z roku 201569,0%50,6%4,6%
abs. z roku 201678,0%68,3%2,4%
abs. z roku 201782,5%69,1%4,1%
abs. z roku 201885,7%75,0%5,4%
abs. z roku 201979,4%72,0%0,0%
abs. z roku 202076,3%68,4%0,0%
abs. z roku 202183,7%72,1%2,3%
abs. z roku 202281,5%74,1%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
ANSB, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
ANSB, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
ANSB, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - ANSB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca58,7%47,0%63,1%68,3%72,3%66,7%66,1%73,2%65,1%
umowa o pracę42,9%35,5%53,9%54,4%64,6%63,1%60,1%63,8%56,8%
samo­zatrudnienie4,3%2,7%1,9%3,8%3,6%0,0%0,0%1,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
ANSB, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
ANSB, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
ANSB, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - ANSB, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 999 zł1 761 zł2 399 zł2 586 zł2 830 zł3 944 zł3 691 zł3 803 zł4 232 zł
w II roku2 288 zł2 342 zł2 842 zł3 116 zł3 564 zł4 124 zł4 009 zł4 390 zł
w III roku2 846 zł2 713 zł3 230 zł3 556 zł4 001 zł4 528 zł5 545 zł
w IV roku3 219 zł3 236 zł3 888 zł4 095 zł4 509 zł5 184 zł
w V roku3 872 zł3 647 zł4 100 zł4 662 zł5 253 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
ANSB, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
ANSB, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - ANSB, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 200 zł2 143 zł2 573 zł2 700 zł3 069 zł4 224 zł3 981 zł4 106 zł4 469 zł
w II roku2 554 zł2 394 zł2 937 zł3 190 zł3 650 zł4 219 zł4 186 zł4 369 zł
w III roku3 215 zł2 758 zł3 385 zł3 574 zł4 024 zł4 631 zł5 439 zł
w IV roku3 271 zł3 218 zł3 919 zł4 174 zł4 575 zł5 165 zł
w V roku3 844 zł3 729 zł4 187 zł4 612 zł5 219 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
ANSB, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
ANSB, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - ANSB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,600,500,660,660,660,850,750,680,66
w II roku0,660,650,730,750,770,810,730,70
w III roku0,780,690,770,790,790,800,89
w IV roku0,830,770,870,830,790,83
w V roku0,910,810,840,860,82
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
ANSB, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
ANSB, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności