Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
tylko uczelnia
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy

poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania

Kryteria przyjęć:
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

przedmioty
język polski (pp)
1 spośród:język angielski (pp)
język francuski (pp)
język hiszpański (pp)
język niemiecki (pp)
język rosyjski (pp)
język włoski (pp)
1 spośród:matematyka (pp)
język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
język mniejszości narodowej (pr)
język grupy etnicznej
język regionalny - kaszubski
Ustala się następujący współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:
  • poziom podstawowy – współczynnik 0,1 (np. 70% x 0,1 = 7 punktów rankingowych)
  • poziom rozszerzony – współczynnik 0,15 (np. 70% x 0,15 = 10,5 punktów rankingowych).
W przypadku gdy kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot dodatkowy, wskazuje się ten, z którego uzyskano lepszy wynik rankingowy.

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
ef_220.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
Akademia-Ignatianum-w-Krakowie_220_1.jpg
agh_pl_220_300.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności