aplikacja Matura google play app store

Kierunek Kulturoznawstwo

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
historia muzyki

W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na każdy kierunek studiów, z wyjątkiem kierunku studiów filologia angielska, brane są pod uwagę trzy przedmioty. Punkty rankingowe są obliczane według poniższego wzoru:

Pr= P1xWp+P2xWp+P3xWp

Pr – punkty rankingowe

P1-  wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

P2 - wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z języka nowożytnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

P3 – wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z jednego wybranego spośród listy przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

Lista przedmiotów: Matematyka/ Biologia/ Chemia/ Filozofia/ Fizyka/ Geografia/ Historia/ Historia muzyki/ Historia sztuki/ Informatyka/ Język łaciński i kultura antyczna/ Język mniejszości narodowej/ Język regionalny/ Wiedza o społeczeństwie/Fizyka z astronomią/Wiedza o tańcu/ Filozofia/ Język mniejszości etnicznej/ Język regionalny/ Język kaszubski

Wp – współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:

  • 0,1 - poziom podstawowy, np. 70% x 0,1 = 7 Pr
  • 0,15 –poziom rozszerzony, np. 70% x 0,15 = 10,5 Pr
  • 0,2 – matura dwujęzyczna, np. 70% x 0,2 = 14 Pr

Szczegółowe warunki rekrutacji dostępne tutaj.

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.ignatianum.edu.pl/warunki-rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Kulturoznawstwo Ignatianum

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Kulturoznawstwo - Ignatianum, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201491
rok 201555
rok 201633
rok 201718
rok 202019
rok 202121
rok 202216
Liczba absolwentów
Ignatianum, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Kulturoznawstwo - Ignatianum, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201587,3%
absolwenci z roku 201685,2%
absolwenci z roku 201777,8%
absolwenci z roku 202073,7%
absolwenci z roku 202176,2%
absolwenci z roku 202268,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Ignatianum, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Kulturoznawstwo - Ignatianum, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201585,5%70,9%
absolwenci z roku 201677,5%39,1%
absolwenci z roku 201777,8%33,3%
absolwenci z roku 202073,7%63,2%
absolwenci z roku 202161,9%38,1%
absolwenci z roku 202262,5%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Ignatianum, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - Ignatianum, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku3,7%0,2%2,6%4,2%3,5%0,8%8,3%
w II roku1,8%0,6%2,2%1,4%1,8%0,0%
w III roku6,2%7,3%1,5%4,6%6,1%
w IV roku5,7%5,3%11,5%2,8%
w V roku1,6%7,3%9,4%0,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Ignatianum, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Ignatianum, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - Ignatianum, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,480,010,440,770,900,131,74
w II roku0,290,080,330,280,370,00
w III roku0,981,100,321,581,31
w IV roku1,181,211,600,40
w V roku0,501,551,350,09
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Ignatianum, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Ignatianum, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Kulturoznawstwo - Ignatianum, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201419,6026,47
absolwenci z roku 201524,2127,33
absolwenci z roku 201611,3217,53
absolwenci z roku 201710,4416,00
absolwenci z roku 202014,6721,54
absolwenci z roku 20215,7311,23
absolwenci z roku 20224,866,25
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Ignatianum, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Ignatianum, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - Ignatianum, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201437,4%22,0%1,1%
abs. z roku 201520,0%20,0%0,0%
abs. z roku 201665,0%45,5%7,7%
abs. z roku 201766,7%50,0%0,0%
abs. z roku 202047,4%26,3%5,3%
abs. z roku 202161,9%38,1%0,0%
abs. z roku 202243,8%25,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Ignatianum, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Ignatianum, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Ignatianum, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Kulturoznawstwo - Ignatianum, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca22,9%12,4%34,3%34,3%21,9%40,5%16,7%
umowa o pracę14,1%10,3%23,5%18,1%14,5%29,8%10,9%
samo­zatrudnienie0,3%0,0%5,1%0,0%2,2%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Ignatianum, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Ignatianum, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Ignatianum, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - Ignatianum, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 247 zł1 726 zł1 189 zł1 707 zł1 483 zł1 494 zł1 888 zł
w II roku1 688 zł1 578 zł1 771 zł2 611 zł1 639 zł4 077 zł
w III roku1 848 zł1 854 zł2 404 zł3 565 zł2 735 zł
w IV roku2 445 zł2 320 zł2 815 zł3 615 zł
w V roku3 013 zł2 628 zł3 551 zł4 627 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Ignatianum, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Ignatianum, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - Ignatianum, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 050 zł1 779 zł1 636 zł2 065 zł2 027 zł2 405 zł2 562 zł
w II roku2 003 zł1 823 zł1 956 zł3 029 zł2 542 zł3 999 zł
w III roku2 231 zł2 244 zł2 911 zł3 608 zł3 244 zł
w IV roku2 680 zł2 618 zł3 643 zł3 626 zł
w V roku3 151 zł2 959 zł4 100 zł4 692 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Ignatianum, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Ignatianum, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - Ignatianum, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,330,420,290,380,290,250,26
w II roku0,440,360,430,510,290,57
w III roku0,460,430,520,640,36
w IV roku0,570,500,550,63
w V roku0,630,530,660,71
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Ignatianum, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Ignatianum, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kontakt:

ul. Kopernika 26,
31-501 Kraków
tel. 12 399 96 99
fax: 12 399 95 01
Polityka Prywatności