Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy


poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
kryteria przyjęć - lista kierunków »
prezentacja uczelni »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Wychowanie fizyczne

przedmioty
2 spośród:język polski
matematyka
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
język łaciński i kultura antyczna
wiedza o społeczeństwie
inne kryteria przyjęć (test, egzamin, prezentacja prac, itp.)
Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym. Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia kierunek wychowanie fizyczne obejmie także ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
UMCS_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Akademia Leona Koźmińskiego
miniatura Gala absolwenta 2016 - 03
miniatura Uniwersytet Jagielloński
Polityka Prywatności