dlamaturzysty.info

Kryteria przyjęć:
Kierunek Finanse i rachunkowość

przedmioty
matematyka
1 spośród:język polski
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni:
www.uczelniaoswiecim.edu.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności