dlamaturzysty.info

Kierunek Fizjoterapia

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Zasady rekrutacji:
 1. Wybranie kierunku studiów
 2. Wypełnienie formularza online
 3. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej
 4. Złożenie dokumentów na studia
Dodatkowe informacje o kierunku Fizjoterapia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:medyczne, o zdrowiu
Poziom studiów:Magisterskie jednolite
System studiów:stacjonarne

Atuty kierunku Fizjoterapia w WSB:

 • Przewaga zajęć praktycznych (75% zajęć realizowana w formie ćwiczeń, laboratoriów i ćwiczeń klinicznych prowadzonych w placówkach szpitalnych).
 • Dodatkowe zajęcia, np. z zakresu fizjoterapii w geriatrii, komunikacji z osobami niepełnosprawnymi, psychologii.
 • Wizyty studyjne w ośrodkach rehabilitacyjnych.
 • Zajęcia w profesjonalnych laboratoriach kinezyterapii, fizykoterapii, masażu.
 • Fachowa kadra dydaktyczna - wszyscy nauczyciele to czynni fizykoterapeuci, lekarze z wieloletnim stażem i specjalistycznym doświadczeniem.
 • Zajęcia kliniczne w placówkach medycznych: Szpital Specjalistyczny im. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, Szpital Miejski w Świętochłowicach, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, Szpital Miejski w Siemianowicach, Szpital Chorób Płuc w Orzeszu

Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu:

 • wykorzystywania wiedzy z zakresu budowy anatomicznej podstawowych układów a w szczególności aparatu ruchu człowieka w kontekście jego funkcjonowania,
 • funkcjonowania poszczególnych układów człowieka, zwłaszcza związanych z poruszaniem się, sterowaniem ruchami i wysiłkiem fizycznym,
 • opisu i interpretacji biochemicznych mechanizmów funkcjonowania organizmu oraz podstawowych wskaźników biochemicznych i ich zmian w efekcie niektórych schorzeń lub wysiłku fizycznego,
 • udzielania medycznej pomocy przedlekarskiej - zwłaszcza w stanach zagrożenia życia,
 • opisu i analizy czynnościowej prostych i złożonych ruchów człowieka w warunkach prawidłowych i różnych zaburzeniach układu ruchu,
 • podejścia systemowego i indywidualnego w fizjoterapii.

Nasz absolwent dysponuje umiejętnościami:

 • wykonywania podstawowych zabiegów fizykalnych,
 • opisu i interpretacji teoretycznych podstaw techniki i metodyki fizykoterapii,
 • wykonywania ćwiczeń leczniczych,
 • opisu i interpretacji teoretycznych podstaw techniki i metodyki usprawniania leczniczego,
 • wykonywania zasadniczych zabiegów manualnych; opisu i interpretacji podstawowych technik i metodyki terapii manualnej,
 • wykonywania podstawowych form masażu leczniczego,
 • opisu i interpretacji teoretycznych podstaw techniki i metodyki masażu leczniczego,
 • wykorzystywania różnych form aktywności w nauczaniu ruchów oraz planowaniu i kontrolowaniu procesu opanowywania umiejętności ruchowych.

Przykłady zawodów

Fizjoterapeuta
Bada i leczy lub nadzoruje leczenie pacjentów z zaburzeniami neuromięśniowymi, mięśniowo-szkieletowymi oraz sercowo-naczyniowymi i oddechowymi,klasyfikując pacjentów do leczenia fizjoterapeutycznego. Stosuje leczenie czynnościowe i fizykalne; podejmuje działania profilaktyczne dla zapobiegania, leczenia lub zmniejszenia objawów, zarówno chorób somatycznych, jak i psychicznych.
Specjalista fizjoterapii
Planuje, przeprowadza i kontroluje efektywność procesu rehabilitacji medycznej; ocenia stan osoby poddawanej zabiegom fizjoterapeutycznym oraz wykonuje badania niezbędne do programowania fizjoterapii; wydaje opinie i orzeczenia dotyczące stanu zdrowia osób poddawanym fizjoterapii oraz jej przebiegu.
Polityka Prywatności