aplikacja Matura google play app store

Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Dodatkowe informacje o kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2021-07-08
Strona www uczelni:
gsw.gda.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Zarządzanie i inżynieria produkcji

Przykłady zawodów

Inżynier organizacji i planowania produkcji
Zajmuje się całokształtem spraw związanych z organizacją i planowaniem produkcji w zakładzie, a w szczególności planowaniem zadań produkcyjnych dla zakładu, wydziałów oraz na stanowiskach roboczych

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - GWSA, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201415
rok 201558
rok 201678
rok 201765
rok 201887
rok 201970
rok 202055
rok 202173
rok 202258
Liczba absolwentów
GWSA, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - GWSA, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201529,3%
absolwenci z roku 201637,2%
absolwenci z roku 201725,1%
absolwenci z roku 201832,2%
absolwenci z roku 201925,7%
absolwenci z roku 202028,2%
absolwenci z roku 202127,3%
absolwenci z roku 202223,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
GWSA, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - GWSA, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201529,3%24,1%
absolwenci z roku 201637,2%24,6%
absolwenci z roku 201723,5%15,8%
absolwenci z roku 201831,0%24,1%
absolwenci z roku 201922,9%18,6%
absolwenci z roku 202027,5%19,0%
absolwenci z roku 202124,7%10,3%
absolwenci z roku 202222,7%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
GWSA, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - GWSA, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku7,2%6,6%5,8%3,9%4,2%2,4%1,4%1,2%0,2%
w II roku4,4%6,3%2,2%0,7%2,5%2,1%2,4%0,0%
w III roku0,0%4,7%1,2%1,1%1,4%1,4%1,0%
w IV roku0,6%2,4%3,5%1,5%1,0%1,5%
w V roku6,1%1,4%4,8%0,4%0,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
GWSA, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
GWSA, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - GWSA, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,480,991,010,600,990,530,190,110,02
w II roku0,340,720,280,180,500,290,400,00
w III roku0,000,540,120,190,410,230,16
w IV roku0,090,420,700,220,240,27
w V roku0,870,230,850,080,15
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
GWSA, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
GWSA, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - GWSA, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20142,003,47
absolwenci z roku 20151,161,85
absolwenci z roku 20162,592,74
absolwenci z roku 20171,273,35
absolwenci z roku 20180,542,27
absolwenci z roku 20190,161,83
absolwenci z roku 20201,781,42
absolwenci z roku 20210,130,62
absolwenci z roku 20220,180,92
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
GWSA, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
GWSA, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - GWSA, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201493,3%86,7%20,0%
abs. z roku 201594,8%89,7%6,9%
abs. z roku 201680,9%77,4%10,0%
abs. z roku 201798,4%84,2%11,1%
abs. z roku 201895,4%89,7%11,5%
abs. z roku 201998,6%85,7%15,7%
abs. z roku 202092,4%82,7%20,8%
abs. z roku 202189,7%85,5%8,2%
abs. z roku 202298,9%90,3%10,2%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
GWSA, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
GWSA, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
GWSA, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - GWSA, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca83,3%87,6%78,3%87,9%90,1%96,2%91,7%87,7%97,7%
umowa o pracę80,6%80,7%73,5%74,3%82,7%81,9%78,9%83,3%89,9%
samo­zatrudnienie15,6%4,2%5,6%9,5%9,2%14,0%15,2%7,2%7,1%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
GWSA, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
GWSA, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
GWSA, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - GWSA, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku4 626 zł3 721 zł3 637 zł3 938 zł4 795 zł5 125 zł5 233 zł6 856 zł7 698 zł
w II roku4 582 zł3 920 zł3 695 zł4 714 zł5 214 zł5 991 zł6 464 zł8 039 zł
w III roku5 891 zł4 587 zł4 194 zł5 421 zł6 027 zł6 752 zł7 218 zł
w IV roku6 101 zł5 150 zł4 623 zł5 678 zł6 450 zł7 745 zł
w V roku5 983 zł5 837 zł5 116 zł7 265 zł7 782 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
GWSA, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
GWSA, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - GWSA, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku4 933 zł3 830 zł3 631 zł4 099 zł4 842 zł5 312 zł5 377 zł6 754 zł7 755 zł
w II roku4 560 zł3 898 zł3 768 zł4 863 zł5 200 zł6 005 zł6 578 zł7 951 zł
w III roku5 666 zł4 558 zł4 144 zł5 415 zł6 058 zł6 781 zł7 390 zł
w IV roku6 313 zł5 156 zł4 572 zł5 795 zł6 467 zł7 749 zł
w V roku7 191 zł5 793 zł5 042 zł7 243 zł7 769 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
GWSA, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
GWSA, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - GWSA, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,140,920,900,931,061,050,951,161,17
w II roku1,110,940,861,021,071,121,051,22
w III roku1,371,040,921,101,141,121,04
w IV roku1,331,100,961,061,111,16
w V roku1,241,180,981,221,19
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
GWSA, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
GWSA, Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności