Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
tylko uczelnia
przyjęcia

Kryteria przyjęć:
Kierunek Pedagogika

brak wymagań

Zasady rekrutacji kandydatów na studia I i II stopnia:

1. Kandydaci przyjmowani w naborze 2013/2014 są zobowiązani do podpisywania umów o studiowanie.

Zapisów na studia można dokonywać drogą elektroniczną.

2. Komplet dokumentów niezbędnych do przyjęcia na studia należy złożyć osobiście w siedzibie Uczelni.

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: http://www.gwsh.gda.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
Akademia-Ignatianum-w-Krakowie_220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura MBA - Szkoła Biznesu PW
miniatura
miniatura WSIiZ - zajęcia
Polityka Prywatności