aplikacja Matura google play app store

Kierunek Zarządzanie

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:język polski
matematyka
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie

Przedmioty wymagane na maturze w procesie rekrutacji do WSPA w Lublinie:

  • język obcy nowożytny– preferowany język angielski (część pisemna) oraz:
  • jeden z następujących przedmiotów: język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka lub historia (część pisemna)

W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć kandydaci przyjmowani będą na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
wspa.pl/rekrutacja
Dodatkowe informacje o kierunku Zarządzanie

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2018-10-25
Przygotujemy Cię do pełnienia funkcji zarządzania procesami i przedsięwzięciami w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym. Ukształtujemy w Tobie umiejętności rozwiązywania problemów w zakresie m.in.: projektowania nowych i restrukturyzowania istniejących procesów i systemów zarządzania. Przygotujemy Cię do organizowania i zarządzania projektami, jakością, innowacjami, procesami logistycznymi. Dodatkowo będziesz potrafił wykorzystywać systemy komputerowe, wspomagające proces decyzyjny.

Jako absolwent będziesz potrafił zajmować się organizacją i zarządzaniem finansów, a program wzbogacony o zajęcia z przedsiębiorczości, zarządzania zasobami ludzkimi, negocjacji czy marketingu wspomoże Cię w prowadzeniu własnej działalności.
Zakres (ścieżki, specjalności):
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Zarządzanie WSPA

Przykłady zawodów

Specjalista do spraw doskonalenia organizacji
Specjalista do spraw doskonalenia organizacji jest inicjatorem działań mających na celu usprawnianie obszarów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji. Specjalista do spraw doskonalenia organizacji zajmuje się tworzeniem strategii rozwoju organizacji oraz nadzorowaniem i monitorowaniem realizacji tej strategii.
Specjalista do spraw factoringu
Specjalista do spraw factoringu zajmuje się doradztwem w zakresie poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw stosujących odroczone terminy płatności. Specjalista do spraw factoringu jest zawodem o charakterze doradczo-handlowym.
Specjalista do spraw kadr
Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Zarządzanie - WSPA, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201447
rok 201514
rok 201642
rok 201737
rok 201839
rok 201942
rok 202043
rok 202138
rok 202244
Liczba absolwentów
WSPA, Zarządzanie (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Zarządzanie - WSPA, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201550,0%
absolwenci z roku 201650,0%
absolwenci z roku 201743,3%
absolwenci z roku 201853,9%
absolwenci z roku 201945,2%
absolwenci z roku 202051,1%
absolwenci z roku 202128,9%
absolwenci z roku 202225,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSPA, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Zarządzanie - WSPA, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201550,0%28,6%
absolwenci z roku 201652,4%38,1%
absolwenci z roku 201740,5%29,7%
absolwenci z roku 201851,3%25,6%
absolwenci z roku 201940,5%26,2%
absolwenci z roku 202048,8%41,9%
absolwenci z roku 202121,0%5,2%
absolwenci z roku 202220,5%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSPA, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSPA, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku10,5%5,4%8,3%7,6%1,3%3,2%6,0%0,2%3,0%
w II roku11,0%8,3%5,4%5,2%1,7%3,0%5,4%0,0%
w III roku7,3%1,2%8,7%3,8%2,1%0,4%1,4%
w IV roku8,2%0,0%7,7%2,3%0,9%2,2%
w V roku11,2%0,0%4,6%1,6%1,1%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSPA, Zarządzanie (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSPA, Zarządzanie (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSPA, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,920,441,020,730,150,560,910,020,44
w II roku1,250,730,690,570,170,500,850,00
w III roku1,090,241,200,370,370,080,28
w IV roku1,510,001,250,220,160,26
w V roku1,570,000,700,240,17
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSPA, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSPA, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Zarządzanie - WSPA, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20145,456,32
absolwenci z roku 20151,623,83
absolwenci z roku 20161,576,00
absolwenci z roku 201712,564,05
absolwenci z roku 20180,413,94
absolwenci z roku 20191,643,52
absolwenci z roku 20205,664,67
absolwenci z roku 20210,382,55
absolwenci z roku 20221,472,43
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSPA, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSPA, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSPA, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201476,6%61,7%12,8%
abs. z roku 201592,9%78,6%14,3%
abs. z roku 201669,1%50,0%11,9%
abs. z roku 201756,8%48,6%8,1%
abs. z roku 201843,6%38,4%7,7%
abs. z roku 201964,3%52,4%4,7%
abs. z roku 202062,8%55,8%7,0%
abs. z roku 202157,9%52,6%15,8%
abs. z roku 202263,6%52,3%13,6%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSPA, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSPA, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSPA, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Zarządzanie - WSPA, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca68,8%81,0%54,9%50,4%38,3%54,9%56,2%56,6%58,0%
umowa o pracę52,3%69,6%38,1%39,9%32,0%42,4%49,0%45,9%43,7%
samo­zatrudnienie9,6%12,5%10,3%7,2%7,1%4,7%6,2%11,4%11,9%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSPA, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSPA, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSPA, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSPA, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 556 zł3 904 zł2 537 zł3 745 zł4 527 zł3 604 zł3 919 zł5 418 zł4 274 zł
w II roku2 315 zł5 283 zł2 404 zł3 145 zł5 524 zł4 386 zł4 772 zł6 605 zł
w III roku2 551 zł5 435 zł3 064 zł3 752 zł5 647 zł4 928 zł5 425 zł
w IV roku2 805 zł5 577 zł3 296 zł5 780 zł5 668 zł5 727 zł
w V roku2 859 zł6 496 zł3 946 zł5 605 zł6 077 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSPA, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
WSPA, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSPA, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 601 zł4 188 zł2 823 zł3 790 zł4 017 zł3 946 zł4 616 zł5 643 zł5 584 zł
w II roku2 438 zł5 221 zł2 638 zł4 874 zł4 696 zł4 385 zł4 373 zł6 066 zł
w III roku2 682 zł5 403 zł3 535 zł5 798 zł4 559 zł5 108 zł6 322 zł
w IV roku3 025 zł5 599 zł3 362 zł5 786 zł4 611 zł6 058 zł
w V roku3 209 zł6 496 zł4 094 zł7 182 zł6 450 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSPA, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
WSPA, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSPA, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,691,020,670,941,050,770,780,950,68
w II roku0,611,340,600,711,200,850,861,04
w III roku0,641,280,660,791,170,870,87
w IV roku0,671,230,631,131,050,89
w V roku0,631,340,720,970,99
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSPA, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
WSPA, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kontakt:

ul. Bursaki 12
20-150 Lublin
tel. 81 452 94 10
tel. 81 452 94 73Polityka Prywatności