aplikacja Matura google play app store

Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
historia muzyki
Dodatkowo na edukację artystyczną punktacja z autoprezentacji kandydata, w skład której wchodzą:
a) zestaw reprodukcji prac kandydata reprezentujący obszar zainteresowań artystycznych kandydata oraz
b) krótka ankieta, składane w formie elektronicznej

a) Zestaw przedstawiony do oceny powinien składać się z przynajmniej 10 reprodukcji prac z dowolnej dziedziny artystycznej, wykonane w wybranej technice. Mogą być to rysunki z natury, prace malarskie, fotografie, małe formy rzeźbiarskie i inne zapisane w formacie jpg lub png. Jeśli są to przykłady prac filmowych prosimy o zamieszczenie w ankiecie linków do platformy np. YouTube lub Vimeo.

b) Ankieta, w której prosimy odpowiedzieć na następujące pytania:
1) Napisz proszę, dlaczego chcesz zdawać na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (500-1000 znaków);
2) Podaj nazwę szkoły średniej, miejscowość, profil klasy którą ukończyłaś/eś;
3) Jaką wystawę ostatnio widziałaś/eś i dlaczego ją zapamiętałaś/eś?;
4) Jakie dzieło zrobiło na tobie szczególne wrażenie i dlaczego?;
5) Jaki jest twój ulubiony film i dlaczego?;
6) Która książka jest dla ciebie szczególnie ważna i dlaczego?;
7) Inne informacje, którymi chciałabyś / chciałbyś się podzielić (np. zainteresowania, wolontariat, linki do filmów).
Wynik rekrutacyjny dla każdego kierunku stanowi sumę wyników
z 3 przedmiotów zdawanych na maturze w formie pisemnej: 2 obowiązkowych i 1 do wyboru

przelicznik da każdego przedmiotu:
  • 1% poziom podstawowy = 1 punkt; dla matematyki 1% = 2 punkty
  • 1% poziom rozszerzony = 2 punkty; dla matematyki 1% = 4 punkty
przedmioty obowiązkowe:
j. polski oraz j. obcy

przedmioty do wyboru:
matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.aps.edu.pl/rekrutacja/zasady-rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:artystyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2023-04-06
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia  do trzyletnie stacjonarne studia zawodowe kończące się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. 

Celem studiów łączących uprawianie sztuk pięknych z zajęciami z zakresu pedagogiki i psychologii jest wykształcenie wrażliwych i twórczych osób dbających o rozwijanie własnej osobowości, zamiłowań artystycznych oraz umiejętności związanych z przyszłą pracą nauczyciela. Program umożliwia spersonalizowanie kształcenia do indywidualnych potrzeb studenta poprzez wybór jednego z dwóch modułów (media cyfrowe lub  arteterapia). 

Studia przygotowują do niesienia wsparcia oraz pomocy potrzebującym poprzez wykorzystywanie znajomości sztuk pięknych. Absolwent posiada kompetencje zawodowe wykwalifikowanego plastyka; uzyskuje uprawnienia do bycia nauczycielem plastyki w szkole podstawowej; jest również przygotowany do podjęcia pracy w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej, jak też w drukowanych i elektronicznych mediach wizualnych oraz w reklamie wizualnej.
Zakres (ścieżki, specjalności):
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych APS

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - APS, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201419
rok 201523
rok 201616
rok 201719
rok 201827
rok 201929
rok 202021
rok 202120
rok 202215
Liczba absolwentów
APS, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - APS, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201595,7%
absolwenci z roku 201693,8%
absolwenci z roku 201784,2%
absolwenci z roku 201885,2%
absolwenci z roku 201979,3%
absolwenci z roku 202095,2%
absolwenci z roku 202195,0%
absolwenci z roku 202273,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
APS, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - APS, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201591,3%78,3%
absolwenci z roku 201693,8%62,5%
absolwenci z roku 201784,2%73,7%
absolwenci z roku 201874,1%55,6%
absolwenci z roku 201979,3%58,6%
absolwenci z roku 202090,5%61,9%
absolwenci z roku 202190,0%75,0%
absolwenci z roku 202266,7%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
APS, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - APS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,0%0,0%8,9%4,8%0,0%0,9%2,4%0,0%1,1%
w II roku0,9%0,0%0,0%0,9%0,9%0,0%0,0%0,0%
w III roku7,9%8,3%0,0%4,8%1,9%2,9%2,0%
w IV roku6,1%4,0%0,0%5,3%1,5%3,2%
w V roku6,6%6,5%4,7%2,2%2,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
APS, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
APS, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - APS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,000,001,451,780,000,401,250,000,21
w II roku0,100,000,000,120,350,000,000,00
w III roku1,171,540,001,250,540,530,17
w IV roku1,101,040,002,360,180,34
w V roku1,451,631,520,570,67
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
APS, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
APS, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - APS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201423,1432,82
absolwenci z roku 201523,0527,50
absolwenci z roku 201617,4021,25
absolwenci z roku 201718,3323,67
absolwenci z roku 201824,8825,37
absolwenci z roku 201919,4126,10
absolwenci z roku 202016,6519,54
absolwenci z roku 202117,8617,18
absolwenci z roku 20223,405,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
APS, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
APS, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - APS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201410,5%0,0%0,0%
abs. z roku 201526,1%21,7%0,0%
abs. z roku 201650,0%25,0%18,8%
abs. z roku 201736,8%31,6%5,3%
abs. z roku 201825,9%22,2%0,0%
abs. z roku 201937,9%10,3%0,0%
abs. z roku 202042,9%19,0%4,8%
abs. z roku 202130,0%25,0%0,0%
abs. z roku 202233,3%20,0%6,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
APS, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
APS, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
APS, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - APS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca7,0%20,3%34,4%22,8%17,3%23,6%21,4%9,6%22,8%
umowa o pracę0,0%13,8%9,9%14,0%16,0%3,7%10,3%9,2%12,8%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%8,9%2,2%0,0%0,0%1,6%0,0%3,9%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
APS, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
APS, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
APS, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - APS, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 708 zł827 zł1 752 zł1 788 zł1 194 zł1 921 zł979 zł1 783 zł
w II roku1 279 zł1 622 zł2 020 zł3 259 zł2 147 zł1 648 zł2 691 zł1 842 zł
w III roku1 812 zł2 639 zł1 787 zł2 969 zł2 627 zł2 528 zł3 124 zł
w IV roku2 709 zł2 682 zł2 304 zł3 578 zł3 210 zł3 635 zł
w V roku3 658 zł2 651 zł2 686 zł4 397 zł3 825 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
APS, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
APS, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - APS, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 036 zł1 951 zł2 682 zł2 096 zł1 818 zł2 874 zł1 014 zł2 033 zł
w II roku2 272 zł2 115 zł3 340 zł2 717 zł1 290 zł3 765 zł2 262 zł
w III roku2 343 zł2 624 zł2 266 zł3 170 zł2 735 zł2 746 zł3 919 zł
w IV roku2 528 zł3 088 zł3 176 zł3 695 zł3 989 zł3 951 zł
w V roku3 473 zł2 844 zł3 318 zł4 428 zł4 898 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
APS, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
APS, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - APS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,330,200,320,340,190,290,140,21
w II roku0,260,350,400,630,390,260,360,25
w III roku0,370,550,330,530,450,370,41
w IV roku0,520,510,420,600,480,46
w V roku0,610,470,450,650,50
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
APS, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
APS, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» APS - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa
tel. (22) 589 36 00
fax: (22) 658 11 18 / Kancelariamalowanie.jpg

budynek.jpg

wyk__ad.jpg

Filmy z cyklu JEST CZŁOWIEK

Z okazji 100-lecia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej prezentujemy filmy dotyczące akceptacji, partycypacji i solidarności społecznej:

SOLIDARNOŚĆ - film z cyklu JEST CZŁOWIEK
Co to znaczy "być człowiekiem" - wypowiedzi różnych osób.PARTYCYPACJA - film z cyklu JEST CZŁOWIEKAKCEPTACJA - film z cyklu JEST CZŁOWIEKTwórcami filmów są Jakub Dylewski i Ignacy Ciszewski.
Polityka Prywatności