aplikacja Matura google play app store

Kierunek Praca socjalna

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
historia muzyki
Wynik rekrutacyjny dla każdego kierunku stanowi sumę wyników
z 3 przedmiotów zdawanych na maturze w formie pisemnej: 2 obowiązkowych i 1 do wyboru

przelicznik da każdego przedmiotu:
  • 1% poziom podstawowy = 1 punkt; dla matematyki 1% = 2 punkty
  • 1% poziom rozszerzony = 2 punkty; dla matematyki 1% = 4 punkty
przedmioty obowiązkowe:
j. polski oraz j. obcy

przedmioty do wyboru:
matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.aps.edu.pl/rekrutacja/zasady-rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Praca socjalna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2023-01-26
Praca socjalna to trzyletnie studia I stopnia (zawodowe) kończące się uzyskaniem tytułu licencjata i nabyciem uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. 

To ciekawy i nowoczesny program kształcenia obejmujący także zajęcia o charakterze warsztatowym. Połączenie profesjonalnej wiedzy z praktyką jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy i otwiera przed absolwentem szerokie możliwości zatrudnienia wszędzie tam, gdzie pojawia się problem nieprzystosowania społecznego, zagrożenia wykluczeniem społecznym, dysfunkcjonalności rodziny. 

Po ukończeniu studiów absolwent będzie posiadać kompetencje i sprawności niezbędne dla skutecznej realizacji zadań stawianych przed pracownikiem socjalnym: dokonywania analizy i oceny zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup, społeczności lokalnych, a także udzielenia skutecznej pomocy.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Praca socjalna - APS, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014125
rok 201567
rok 201685
rok 201765
rok 201876
rok 201953
rok 202052
rok 202134
rok 202228
Liczba absolwentów
APS, Praca socjalna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
http://www.aps.edu.pl/rekrutacja/praca-socjalna/

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Praca socjalna - APS, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201583,6%
absolwenci z roku 201682,4%
absolwenci z roku 201770,8%
absolwenci z roku 201860,5%
absolwenci z roku 201979,3%
absolwenci z roku 202067,3%
absolwenci z roku 202158,8%
absolwenci z roku 202267,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
APS, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Praca socjalna - APS, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201582,1%68,6%
absolwenci z roku 201681,2%60,0%
absolwenci z roku 201766,2%52,3%
absolwenci z roku 201860,5%43,4%
absolwenci z roku 201977,4%56,6%
absolwenci z roku 202067,3%55,8%
absolwenci z roku 202155,9%35,3%
absolwenci z roku 202257,1%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
APS, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
http://www.aps.edu.pl/rekrutacja/praca-socjalna/

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Praca socjalna - APS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku2,3%8,2%6,0%3,3%3,3%2,2%1,9%0,0%0,6%
w II roku1,4%6,4%4,1%0,7%1,5%2,5%0,3%0,0%
w III roku1,7%1,8%4,1%2,2%3,3%3,2%0,6%
w IV roku0,9%1,9%2,8%1,5%3,1%5,2%
w V roku1,1%2,4%3,3%1,3%4,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
APS, Praca socjalna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
APS, Praca socjalna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Praca socjalna - APS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,310,760,720,590,641,220,250,000,05
w II roku0,170,580,450,110,450,430,050,00
w III roku0,310,210,940,250,490,430,04
w IV roku0,230,540,380,280,652,01
w V roku0,390,580,640,151,16
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
APS, Praca socjalna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
APS, Praca socjalna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
http://www.aps.edu.pl/rekrutacja/praca-socjalna/

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Praca socjalna - APS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20147,9810,67
absolwenci z roku 201513,8116,79
absolwenci z roku 201610,4412,58
absolwenci z roku 201710,2511,50
absolwenci z roku 20188,8311,55
absolwenci z roku 20197,938,85
absolwenci z roku 20208,389,28
absolwenci z roku 20215,787,21
absolwenci z roku 20223,122,88
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
APS, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
APS, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Praca socjalna - APS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201473,6%65,6%0,8%
abs. z roku 201555,2%43,3%0,0%
abs. z roku 201665,9%54,1%2,3%
abs. z roku 201773,8%64,6%1,5%
abs. z roku 201871,0%61,9%2,6%
abs. z roku 201975,4%69,8%0,0%
abs. z roku 202071,2%59,6%5,8%
abs. z roku 202173,5%67,7%2,9%
abs. z roku 202257,1%57,1%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
APS, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
APS, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
APS, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Praca socjalna - APS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca65,2%39,3%51,5%62,6%60,9%63,7%60,9%63,0%45,8%
umowa o pracę59,1%32,6%42,6%56,8%52,3%58,0%51,6%61,3%43,2%
samo­zatrudnienie0,5%0,0%1,2%0,1%2,2%0,0%5,8%2,9%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
APS, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
APS, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
APS, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
http://www.aps.edu.pl/rekrutacja/praca-socjalna/

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Praca socjalna - APS, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 460 zł1 686 zł2 036 zł2 576 zł3 057 zł2 851 zł3 164 zł4 382 zł3 820 zł
w II roku2 715 zł2 224 zł2 520 zł3 552 zł3 624 zł3 303 zł4 311 zł5 545 zł
w III roku3 253 zł2 822 zł3 014 zł4 122 zł3 977 zł4 132 zł4 900 zł
w IV roku3 712 zł3 344 zł3 534 zł4 684 zł4 487 zł4 933 zł
w V roku4 201 zł3 646 zł3 869 zł5 082 zł5 205 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
APS, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
APS, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Praca socjalna - APS, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 543 zł1 876 zł2 294 zł2 890 zł3 346 zł3 017 zł3 514 zł4 540 zł3 952 zł
w II roku2 758 zł2 322 zł2 650 zł3 727 zł3 854 zł3 427 zł4 390 zł5 697 zł
w III roku3 327 zł2 778 zł3 103 zł4 169 zł4 090 zł4 073 zł4 989 zł
w IV roku3 665 zł3 319 zł3 537 zł4 616 zł4 591 zł4 762 zł
w V roku4 125 zł3 474 zł3 921 zł5 159 zł5 253 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
APS, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
APS, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Praca socjalna - APS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,670,420,490,590,580,520,560,620,51
w II roku0,700,520,570,760,650,560,680,71
w III roku0,790,620,620,800,670,650,70
w IV roku0,830,690,710,840,700,69
w V roku0,870,710,710,820,73
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
APS, Praca socjalna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
APS, Praca socjalna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie uczelni:
http://www.aps.edu.pl/rekrutacja/praca-socjalna/

Kryteria przyjęć:

» APS - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa
tel. (22) 589 36 00
fax: (22) 658 11 18 / Kancelariamalowanie.jpg

budynek.jpg

wyk__ad.jpg

Filmy z cyklu JEST CZŁOWIEK

Z okazji 100-lecia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej prezentujemy filmy dotyczące akceptacji, partycypacji i solidarności społecznej:

SOLIDARNOŚĆ - film z cyklu JEST CZŁOWIEK
Co to znaczy "być człowiekiem" - wypowiedzi różnych osób.PARTYCYPACJA - film z cyklu JEST CZŁOWIEKAKCEPTACJA - film z cyklu JEST CZŁOWIEKTwórcami filmów są Jakub Dylewski i Ignacy Ciszewski.
Polityka Prywatności