aplikacja Matura google play app store

Kierunek Stosunki międzynarodowe

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język polski
matematyka
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
lub
przedmioty
2 spośród:język polski
matematyka
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.umcs.pl/pl/rekrutacja-2023-24,21095.htm
Dodatkowe informacje o kierunku Stosunki międzynarodowe

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena wyróżniająca, data: 2019-02-07
Przedmiotem studiowania na kierunku stosunki międzynarodowe są stosunki międzynarodowe jako sfera rzeczywistości społecznej. Są to działania, procesy i zjawiska o charakterze transgranicznym, a więc takie które przekraczają granice państw. Współcześnie – z jednej strony - coraz więcej obszarów wewnątrzpaństwowego życia społecznego podlega umiędzynaradawianiu, stając się częścią środowiska międzynarodowego.

Z drugiej strony, w warunkach procesów globalizacji i integracji środowisko międzynarodowe „wlewa się” do wnętrza państwa warunkując nawet życie społeczne na poziomie lokalnym. Radykalnie więc wzrasta zapotrzebowanie na fachową wiedzę ze stosunków międzynarodowych niemalże we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Tym samym studiowanie stosunków międzynarodowych tworzy przesłanki atrakcyjnej pracy zawodowej.
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Stosunki międzynarodowe UMCS

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - UMCS, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201477
rok 201589
rok 201658
rok 201765
rok 201864
rok 201943
rok 202042
rok 202135
rok 202239
Liczba absolwentów
UMCS, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - UMCS, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201589,9%
absolwenci z roku 201674,1%
absolwenci z roku 201784,6%
absolwenci z roku 201882,8%
absolwenci z roku 201979,1%
absolwenci z roku 202054,8%
absolwenci z roku 202171,4%
absolwenci z roku 202279,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMCS, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - UMCS, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201588,8%60,7%
absolwenci z roku 201667,2%51,7%
absolwenci z roku 201778,5%60,0%
absolwenci z roku 201879,7%45,3%
absolwenci z roku 201974,4%58,1%
absolwenci z roku 202054,8%40,5%
absolwenci z roku 202174,3%45,7%
absolwenci z roku 202274,4%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UMCS, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - UMCS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku3,0%0,6%0,7%1,0%1,6%2,3%2,6%2,6%6,0%
w II roku1,7%0,3%1,3%0,3%2,1%0,8%1,2%4,3%
w III roku9,7%6,8%8,0%6,3%4,3%5,8%1,6%
w IV roku10,3%4,6%3,3%5,9%1,2%3,1%
w V roku5,4%5,5%4,0%3,3%4,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMCS, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - UMCS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,210,050,070,100,230,290,310,260,88
w II roku0,170,030,170,040,290,080,230,42
w III roku1,031,011,050,900,750,920,18
w IV roku1,370,700,560,950,180,44
w V roku0,740,870,390,480,58
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMCS, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - UMCS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201421,4827,03
absolwenci z roku 201524,5728,51
absolwenci z roku 201625,3628,26
absolwenci z roku 201722,7426,26
absolwenci z roku 201822,4024,89
absolwenci z roku 201919,2521,16
absolwenci z roku 202020,2921,27
absolwenci z roku 20218,9111,67
absolwenci z roku 20226,275,70
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMCS, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMCS, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - UMCS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201424,7%11,7%1,3%
abs. z roku 201513,5%9,0%0,0%
abs. z roku 201612,1%10,3%1,7%
abs. z roku 201716,9%12,3%0,0%
abs. z roku 201823,4%21,9%0,0%
abs. z roku 201920,9%18,6%0,0%
abs. z roku 202014,3%11,9%2,4%
abs. z roku 202120,0%11,4%2,9%
abs. z roku 202225,6%17,9%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMCS, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMCS, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - UMCS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca13,1%8,5%7,8%7,6%11,3%13,0%7,3%16,7%18,2%
umowa o pracę8,0%5,8%6,0%5,5%10,3%11,8%2,6%8,1%13,0%
samo­zatrudnienie1,1%0,0%1,7%0,0%0,0%0,0%2,4%2,9%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMCS, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMCS, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMCS, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - UMCS, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 014 zł1 042 zł1 483 zł1 214 zł2 109 zł1 956 zł1 745 zł1 912 zł2 901 zł
w II roku1 657 zł1 579 zł2 269 zł1 782 zł2 574 zł3 780 zł2 525 zł3 155 zł
w III roku1 915 zł2 132 zł2 501 zł2 345 zł2 959 zł3 477 zł3 243 zł
w IV roku2 675 zł2 984 zł3 249 zł3 293 zł4 235 zł4 704 zł
w V roku3 457 zł3 583 zł4 290 zł4 505 zł5 046 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMCS, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UMCS, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - UMCS, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 659 zł1 404 zł1 483 zł1 486 zł2 084 zł2 092 zł2 124 zł2 319 zł3 911 zł
w II roku1 889 zł1 778 zł2 255 zł2 162 zł3 188 zł4 153 zł3 078 zł3 153 zł
w III roku2 518 zł2 393 zł2 624 zł2 801 zł3 537 zł3 970 zł4 061 zł
w IV roku2 907 zł3 151 zł3 545 zł3 759 zł4 552 zł4 936 zł
w V roku3 434 zł3 777 zł4 369 zł4 739 zł5 421 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UMCS, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - UMCS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,290,280,390,290,430,400,330,320,46
w II roku0,440,370,530,370,500,750,450,48
w III roku0,480,470,540,480,520,600,53
w IV roku0,630,630,630,620,670,73
w V roku0,770,710,770,760,70
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMCS, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UMCS, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kontakt:

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
20-031 Lublin
Biuro Rekrutacji:
tel. +48 (81) 537 58 70,
+48 (81) 537 58 80