aplikacja Matura google play app store

Kierunek E-edytorstwo i techniki redakcyjne

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.umcs.pl/pl/rekrutacja-2023-24,21095.htm
Dodatkowe informacje o kierunku E-edytorstwo i techniki redakcyjne

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:dziennikarskie, informacyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Zakres (ścieżki, specjalności):
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - E-edytorstwo i techniki redakcyjne UMCS

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku E-edytorstwo i techniki redakcyjne - UMCS, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201719
rok 201826
rok 201924
rok 202023
rok 202126
rok 202219
Liczba absolwentów
UMCS, E-edytorstwo i techniki redakcyjne (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku E-edytorstwo i techniki redakcyjne - UMCS, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201768,4%
absolwenci z roku 201892,3%
absolwenci z roku 201983,3%
absolwenci z roku 202078,3%
absolwenci z roku 202165,4%
absolwenci z roku 202278,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMCS, E-edytorstwo i techniki redakcyjne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku E-edytorstwo i techniki redakcyjne - UMCS, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201757,9%42,1%
absolwenci z roku 201892,3%42,3%
absolwenci z roku 201970,8%45,8%
absolwenci z roku 202069,6%52,2%
absolwenci z roku 202161,5%30,8%
absolwenci z roku 202268,4%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UMCS, E-edytorstwo i techniki redakcyjne (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku E-edytorstwo i techniki redakcyjne - UMCS, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku7,9%1,3%2,4%3,6%9,9%2,2%
w II roku6,1%3,8%6,9%5,1%1,9%
w III roku8,8%4,2%4,9%11,6%
w IV roku14,9%4,2%4,5%
w V roku4,4%3,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, E-edytorstwo i techniki redakcyjne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMCS, E-edytorstwo i techniki redakcyjne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku E-edytorstwo i techniki redakcyjne - UMCS, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,900,190,220,501,430,36
w II roku0,940,520,580,820,21
w III roku1,620,570,861,55
w IV roku2,210,450,62
w V roku0,770,63
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, E-edytorstwo i techniki redakcyjne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMCS, E-edytorstwo i techniki redakcyjne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku E-edytorstwo i techniki redakcyjne - UMCS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201721,1226,23
absolwenci z roku 201819,9224,73
absolwenci z roku 201919,1723,14
absolwenci z roku 202013,6816,94
absolwenci z roku 20216,506,87
absolwenci z roku 20228,867,25
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMCS, E-edytorstwo i techniki redakcyjne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMCS, E-edytorstwo i techniki redakcyjne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku E-edytorstwo i techniki redakcyjne - UMCS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201721,1%15,8%0,0%
abs. z roku 201842,3%26,9%0,0%
abs. z roku 201933,3%20,8%0,0%
abs. z roku 202043,5%34,8%0,0%
abs. z roku 202161,5%53,8%0,0%
abs. z roku 202226,3%15,8%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMCS, E-edytorstwo i techniki redakcyjne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, E-edytorstwo i techniki redakcyjne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku E-edytorstwo i techniki redakcyjne - UMCS, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca9,6%18,3%18,8%22,1%35,9%13,6%
umowa o pracę5,7%9,9%13,9%14,5%23,4%7,5%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMCS, E-edytorstwo i techniki redakcyjne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMCS, E-edytorstwo i techniki redakcyjne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku E-edytorstwo i techniki redakcyjne - UMCS, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 136 zł1 176 zł1 867 zł1 599 zł2 240 zł2 453 zł
w II roku1 632 zł1 728 zł2 119 zł2 362 zł3 530 zł
w III roku2 256 zł2 059 zł2 939 zł3 090 zł
w IV roku2 225 zł2 881 zł4 175 zł
w V roku3 423 zł4 154 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMCS, E-edytorstwo i techniki redakcyjne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UMCS, E-edytorstwo i techniki redakcyjne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku E-edytorstwo i techniki redakcyjne - UMCS, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 536 zł1 434 zł2 384 zł1 812 zł2 425 zł3 781 zł
w II roku2 627 zł2 253 zł3 123 zł2 885 zł3 866 zł
w III roku3 048 zł2 551 zł3 376 zł3 227 zł
w IV roku3 140 zł3 334 zł4 524 zł
w V roku3 828 zł4 511 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, E-edytorstwo i techniki redakcyjne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UMCS, E-edytorstwo i techniki redakcyjne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku E-edytorstwo i techniki redakcyjne - UMCS, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,310,260,400,310,410,38
w II roku0,370,340,440,410,56
w III roku0,490,370,540,49
w IV roku0,430,480,70
w V roku0,590,62
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMCS, E-edytorstwo i techniki redakcyjne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UMCS, E-edytorstwo i techniki redakcyjne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Kontakt:

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
20-031 Lublin
Biuro Rekrutacji:
tel. +48 (81) 537 58 70,
+48 (81) 537 58 80