aplikacja Matura google play app store

Kierunek Biotechnologia

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.umcs.pl/pl/rekrutacja-2023-24,21095.htm
Dodatkowe informacje o kierunku Biotechnologia
Biotechnologia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2021-06-24

Absolwent studiów biotechnologicznych I stopnia uzyskuje ogólne wykształcenie biotechnologiczne. Jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach magisterskich w uczelniach krajowych i zagranicznych. Może podjąć pracę w laboratoriach przemysłowych i medycznych wykorzystujących materiał biologiczny z zakresu technologii i biologii eksperymentalnej oraz w placówkach badawczych.

Po ukończeniu studiów I stopnia może ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie).

Zakres (ścieżki, specjalności):
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Biotechnologia UMCS

Przykładowe miejsca pracy

 • firmy biotechnologiczne, kosmetycznych, farmaceutycznych, produkujących odczynniki diagnostyczne
 • firmy doradcze
 • firmy przetwarzające odpady stałe
 • firmy rozwijające technologie kosmetyczne
 • firmy zajmujące się procesami biotechnologicznymi
 • instytucje opieki zdrowotnej
 • instytucje technologiczne
 • instytucje zajmujące się nadzorem i kontrolą jakości środowiska (oczyszczalnie ścieków, kompostownie odpadów, przetwarzanie odpadów stałych)
 • instytucje zajmujących się ochroną środowiska
 • instytuty i ośrodki badawcze opracowujące nowoczesne techniki i technologie
 • laboratoria badawczo-rozwojowe, kontrolne, diagnostyczne i analityczne
 • laboratoria kryminalistyczne i medycyny sądowej
 • laboratoria przemysłowe
 • laboratoria służby zdrowia
 • oczyszczalnie ścieków i gruntów
 • ośrodki i placówki medyczne
 • parki narodowe, krajobrazowe, lasy państwowe
 • placówki farmaceutyczne i diagnostyczne
 • placówki naukowo-badawcze
 • przemysł biotechnologiczny
 • przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny, chemiczny
 • przemysł rolniczy (np. hodowla zwierząt, uprawa roślin)
 • przemysł spożywczy (np. zakłady zajmujące się produkcją i przetwórstwem żywności)
 • sektor rozwoju produktów biotechnologicznych
 • uniwersytety
 • urzędy, np. zajmujące się działalnością związaną z biotechnologią środowiska, diagnostyką molekularną, bioremediacją gruntów, nowoczesną hodowlą roślin, produkcją, kontrolą środków leczniczych, spożywczych)
 • zakłady diagnostyki mikrobiologicznej i biochemicznej

Przykłady zawodów

Biotechnolog
Kieruje przemysłowymi procesami syntezy, biosyntezy oraz wyodrębniania substancji organicznych z surowców roślinnych i zwierzęcych, a także wytwarzania z nich produktów użytkowych; uczestniczy w badaniach, opracowywaniu i wdrażaniu nowych projektów procesowych oraz w projektowaniu, rozwoju i modernizacji zakładów biotechnologicznych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Biotechnologia - UMCS, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201444
rok 201545
rok 201635
rok 201755
rok 201854
rok 201961
rok 202076
rok 202151
rok 202241
Liczba absolwentów
UMCS, Biotechnologia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Biotechnologia - UMCS, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201597,8%
absolwenci z roku 201694,3%
absolwenci z roku 2017100,0%
absolwenci z roku 201898,1%
absolwenci z roku 201991,8%
absolwenci z roku 202096,1%
absolwenci z roku 202190,2%
absolwenci z roku 202290,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMCS, Biotechnologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Biotechnologia - UMCS, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201595,6%88,9%
absolwenci z roku 201688,6%65,7%
absolwenci z roku 2017100,0%85,5%
absolwenci z roku 201894,4%75,9%
absolwenci z roku 201990,2%73,8%
absolwenci z roku 202093,4%84,2%
absolwenci z roku 202186,3%72,5%
absolwenci z roku 202285,4%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UMCS, Biotechnologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biotechnologia - UMCS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,0%0,0%0,0%0,9%0,3%1,2%0,2%0,5%0,0%
w II roku0,8%0,2%0,7%0,6%3,4%1,6%2,0%1,1%
w III roku21,8%6,3%5,5%10,8%6,9%8,7%7,2%
w IV roku9,8%2,4%0,0%3,2%5,9%4,6%
w V roku4,2%1,3%0,2%3,5%1,4%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Biotechnologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMCS, Biotechnologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biotechnologia - UMCS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,000,000,000,090,040,090,030,050,00
w II roku0,070,020,090,090,450,200,230,22
w III roku1,920,870,721,690,931,050,99
w IV roku0,950,270,000,460,780,50
w V roku0,370,230,030,450,24
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Biotechnologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMCS, Biotechnologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Biotechnologia - UMCS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201431,5234,92
absolwenci z roku 201526,1228,89
absolwenci z roku 201625,4827,96
absolwenci z roku 201726,3328,36
absolwenci z roku 201822,5426,83
absolwenci z roku 201925,0628,51
absolwenci z roku 202021,3523,42
absolwenci z roku 202118,8119,46
absolwenci z roku 20224,174,80
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMCS, Biotechnologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMCS, Biotechnologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biotechnologia - UMCS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 20142,3%2,3%0,0%
abs. z roku 201515,6%13,3%0,0%
abs. z roku 201614,3%11,4%0,0%
abs. z roku 201716,4%9,1%0,0%
abs. z roku 201822,2%13,0%1,9%
abs. z roku 20198,2%4,9%0,0%
abs. z roku 202022,4%14,5%0,0%
abs. z roku 202119,6%15,7%0,0%
abs. z roku 202214,6%12,2%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMCS, Biotechnologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Biotechnologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMCS, Biotechnologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Biotechnologia - UMCS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca2,1%4,3%7,9%8,5%10,8%6,1%9,8%13,1%6,3%
umowa o pracę2,1%3,5%6,7%5,9%6,0%4,9%6,7%10,3%4,5%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%0,0%1,9%0,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMCS, Biotechnologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMCS, Biotechnologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMCS, Biotechnologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biotechnologia - UMCS, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 024 zł1 448 zł1 137 zł1 126 zł2 352 zł1 681 zł2 252 zł2 559 zł
w II roku1 838 zł1 549 zł1 705 zł2 030 zł1 199 zł2 369 zł2 311 zł2 794 zł
w III roku1 981 zł2 543 zł2 399 zł2 642 zł3 023 zł3 086 zł3 471 zł
w IV roku2 717 zł3 957 zł3 909 zł3 720 zł3 931 zł4 831 zł
w V roku3 520 zł4 568 zł4 361 zł3 881 zł4 857 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMCS, Biotechnologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UMCS, Biotechnologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biotechnologia - UMCS, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 151 zł1 546 zł2 120 zł1 666 zł2 908 zł2 158 zł2 507 zł2 682 zł
w II roku2 144 zł1 768 zł1 848 zł2 242 zł1 696 zł2 973 zł3 243 zł3 294 zł
w III roku2 420 zł2 936 zł2 881 zł3 078 zł3 314 zł3 584 zł3 994 zł
w IV roku3 262 zł3 847 zł4 063 zł3 956 zł4 003 zł4 990 zł
w V roku3 835 zł4 467 zł4 710 zł4 205 zł4 884 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Biotechnologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UMCS, Biotechnologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biotechnologia - UMCS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,290,400,300,250,570,300,410,43
w II roku0,400,410,390,440,250,450,380,45
w III roku0,520,620,530,540,600,540,52
w IV roku0,670,900,840,710,680,77
w V roku0,800,940,840,660,76
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMCS, Biotechnologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UMCS, Biotechnologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kontakt:

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
20-031 Lublin
Biuro Rekrutacji:
tel. +48 (81) 537 58 70,
+48 (81) 537 58 80