aplikacja Matura google play app store

Kierunek Turystyka historyczna

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język polski
język angielski
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
filozofia
historia sztuki
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.umcs.pl/pl/rekrutacja-2023-24,21095.htm
Dodatkowe informacje o kierunku Turystyka historyczna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Turystyka historyczna - UMCS, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201519
rok 201612
rok 201710
rok 202014
rok 202112
rok 202211
Liczba absolwentów
UMCS, Turystyka historyczna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Turystyka historyczna - UMCS, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201594,7%
absolwenci z roku 201683,3%
absolwenci z roku 201790,0%
absolwenci z roku 202078,6%
absolwenci z roku 202150,0%
absolwenci z roku 202263,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMCS, Turystyka historyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Turystyka historyczna - UMCS, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201589,5%52,6%
absolwenci z roku 201683,3%50,0%
absolwenci z roku 201790,0%80,0%
absolwenci z roku 202071,4%42,9%
absolwenci z roku 202150,0%41,7%
absolwenci z roku 202254,5%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UMCS, Turystyka historyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka historyczna - UMCS, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku2,2%5,6%2,5%1,8%9,7%6,8%
w II roku5,7%2,1%0,8%2,4%2,1%
w III roku14,0%11,1%4,2%2,4%
w IV roku11,0%6,2%6,7%
w V roku7,5%10,4%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Turystyka historyczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMCS, Turystyka historyczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka historyczna - UMCS, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,200,510,350,441,040,79
w II roku0,600,350,150,400,38
w III roku1,641,880,780,40
w IV roku1,731,341,30
w V roku1,062,030,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Turystyka historyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMCS, Turystyka historyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Turystyka historyczna - UMCS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201526,4433,81
absolwenci z roku 201620,2725,89
absolwenci z roku 201722,8027,11
absolwenci z roku 202018,3624,18
absolwenci z roku 202110,0011,40
absolwenci z roku 20223,40
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMCS, Turystyka historyczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMCS, Turystyka historyczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka historyczna - UMCS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201526,3%15,8%0,0%
abs. z roku 201625,0%8,3%0,0%
abs. z roku 201710,0%10,0%0,0%
abs. z roku 202035,7%7,1%0,0%
abs. z roku 202141,7%33,3%0,0%
abs. z roku 202245,5%18,2%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMCS, Turystyka historyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Turystyka historyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Turystyka historyczna - UMCS, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca14,9%13,9%5,0%11,9%25,0%23,5%
umowa o pracę5,3%4,2%3,3%1,2%6,9%17,4%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMCS, Turystyka historyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMCS, Turystyka historyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka historyczna - UMCS, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku958 zł692 zł1 400 zł1 707 zł1 661 zł
w II roku845 zł964 zł837 zł2 551 zł3 372 zł
w III roku1 760 zł2 861 zł1 936 zł4 186 zł
w IV roku2 099 zł4 300 zł2 771 zł
w V roku2 674 zł5 065 zł3 908 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMCS, Turystyka historyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UMCS, Turystyka historyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka historyczna - UMCS, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku855 zł1 724 zł
w II roku989 zł1 556 zł2 397 zł3 495 zł
w III roku1 952 zł3 555 zł2 279 zł4 257 zł
w IV roku2 629 zł4 143 zł2 901 zł
w V roku2 883 zł4 340 zł3 862 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Turystyka historyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UMCS, Turystyka historyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka historyczna - UMCS, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,280,200,240,310,27
w II roku0,220,240,180,410,56
w III roku0,410,650,420,65
w IV roku0,450,890,56
w V roku0,530,970,72
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMCS, Turystyka historyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UMCS, Turystyka historyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kontakt:

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
20-031 Lublin
Biuro Rekrutacji:
tel. +48 (81) 537 58 70,
+48 (81) 537 58 80