aplikacja Matura google play app store

Kierunek Praca socjalna

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.umcs.pl/pl/rekrutacja-2023-24,21095.htm
Dodatkowe informacje o kierunku Praca socjalna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

Absolwenci kierunku praca socjalna uzyskują przygotowanie do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent uzyskuje tytuł licencjata. Ma możliwość uzyskania tytułu magistra, kontynuując naukę na studiach drugiego stopnia na UMCS lub na innej uczelni.

Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Praca socjalna UMCS

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Praca socjalna - UMCS, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201453
rok 2015100
rok 201644
rok 201745
rok 201837
rok 201969
rok 202038
rok 202132
rok 202226
Liczba absolwentów
UMCS, Praca socjalna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Praca socjalna - UMCS, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201552,0%
absolwenci z roku 201695,5%
absolwenci z roku 201782,2%
absolwenci z roku 201891,9%
absolwenci z roku 201949,3%
absolwenci z roku 202084,2%
absolwenci z roku 202181,2%
absolwenci z roku 202280,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMCS, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Praca socjalna - UMCS, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201551,0%40,0%
absolwenci z roku 201693,2%72,7%
absolwenci z roku 201780,0%55,6%
absolwenci z roku 201891,9%78,4%
absolwenci z roku 201947,8%36,2%
absolwenci z roku 202084,2%78,9%
absolwenci z roku 202181,2%62,5%
absolwenci z roku 202280,8%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UMCS, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Praca socjalna - UMCS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku5,5%9,4%4,9%4,6%5,6%2,8%5,9%4,7%4,2%
w II roku3,6%3,4%4,4%1,7%5,6%0,4%8,1%4,2%
w III roku12,1%8,8%12,5%8,7%21,8%3,5%11,4%
w IV roku7,2%6,8%7,8%11,9%10,1%1,0%
w V roku5,0%7,7%4,7%4,4%8,3%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Praca socjalna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMCS, Praca socjalna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Praca socjalna - UMCS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,500,810,510,480,560,450,810,580,60
w II roku0,410,310,650,140,520,051,060,57
w III roku1,361,111,701,432,640,371,41
w IV roku0,951,031,271,731,270,10
w V roku0,571,020,850,571,06
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Praca socjalna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMCS, Praca socjalna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Praca socjalna - UMCS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201421,7328,05
absolwenci z roku 201512,0014,62
absolwenci z roku 201621,7225,14
absolwenci z roku 201718,9521,91
absolwenci z roku 201818,5826,47
absolwenci z roku 20198,709,36
absolwenci z roku 202015,7920,29
absolwenci z roku 20217,1213,74
absolwenci z roku 20225,925,33
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMCS, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMCS, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Praca socjalna - UMCS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201432,1%13,2%1,9%
abs. z roku 201563,0%53,0%1,0%
abs. z roku 201625,0%20,5%0,0%
abs. z roku 201733,3%26,7%2,2%
abs. z roku 201837,8%21,6%2,7%
abs. z roku 201971,0%68,1%0,0%
abs. z roku 202042,1%26,3%0,0%
abs. z roku 202162,5%34,4%3,1%
abs. z roku 202234,6%15,4%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMCS, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMCS, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Praca socjalna - UMCS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca14,8%48,4%14,0%19,4%20,3%59,2%22,4%31,8%23,1%
umowa o pracę9,0%39,8%8,1%10,6%9,9%57,5%14,9%18,0%15,1%
samo­zatrudnienie0,8%1,0%0,0%0,4%2,3%0,0%0,0%3,1%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMCS, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMCS, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMCS, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Praca socjalna - UMCS, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku980 zł1 845 zł1 257 zł1 544 zł1 344 zł2 857 zł1 828 zł1 709 zł2 264 zł
w II roku1 207 zł2 269 zł1 551 zł1 795 zł1 537 zł3 314 zł2 625 zł2 664 zł
w III roku1 752 zł2 526 zł2 218 zł2 303 zł2 102 zł3 784 zł3 159 zł
w IV roku2 220 zł2 868 zł2 494 zł2 960 zł3 191 zł4 771 zł
w V roku2 783 zł3 339 zł2 923 zł3 667 zł4 127 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMCS, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UMCS, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Praca socjalna - UMCS, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 589 zł1 964 zł1 623 zł1 619 zł1 547 zł2 801 zł2 420 zł2 384 zł3 246 zł
w II roku1 774 zł2 378 zł1 866 zł1 882 zł2 156 zł3 258 zł3 141 zł3 261 zł
w III roku2 049 zł2 683 zł2 439 zł2 602 zł2 566 zł3 880 zł3 516 zł
w IV roku2 569 zł3 048 zł2 566 zł3 182 zł3 164 zł4 764 zł
w V roku3 129 zł3 436 zł2 954 zł3 689 zł4 000 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UMCS, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Praca socjalna - UMCS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,260,510,360,410,330,640,380,330,37
w II roku0,320,620,410,440,330,680,480,44
w III roku0,440,630,530,500,420,710,49
w IV roku0,530,670,560,590,570,80
w V roku0,620,720,600,660,66
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMCS, Praca socjalna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UMCS, Praca socjalna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Kontakt:

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
20-031 Lublin
Biuro Rekrutacji:
tel. +48 (81) 537 58 70,
+48 (81) 537 58 80