aplikacja Matura google play app store

Kierunek Technologie cyfrowe w animacji kultury

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język polski
matematyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
filozofia
historia sztuki
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.umcs.pl/pl/rekrutacja-2023-24,21095.htm
Dodatkowe informacje o kierunku Technologie cyfrowe w animacji kultury

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:artystyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Technologie cyfrowe w animacji kultury to w Polsce nowatorski kierunek studiów. Pozwala na zdobycie szerokich kompetencji w obsłudze nowych mediów i cyfrowych narzędzi do animowania obiektów, wydarzeń, imprez w obszarze kultury (zwłaszcza kultury cyfrowej) z pogłębioną wiedzą w zakresie współczesnej kultury i zjawisk jej towarzyszących.
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Technologie cyfrowe w animacji kultury UMCS

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Technologie cyfrowe w animacji kultury - UMCS, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201718
rok 201826
rok 201921
rok 202031
rok 202132
rok 202239
Liczba absolwentów
UMCS, Technologie cyfrowe w animacji kultury (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Technologie cyfrowe w animacji kultury - UMCS, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201783,3%
absolwenci z roku 201880,8%
absolwenci z roku 201990,5%
absolwenci z roku 202077,4%
absolwenci z roku 202187,5%
absolwenci z roku 202264,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMCS, Technologie cyfrowe w animacji kultury (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Technologie cyfrowe w animacji kultury - UMCS, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201772,2%50,0%
absolwenci z roku 201876,9%42,3%
absolwenci z roku 201990,5%66,7%
absolwenci z roku 202077,4%51,6%
absolwenci z roku 202187,5%53,1%
absolwenci z roku 202261,5%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UMCS, Technologie cyfrowe w animacji kultury (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologie cyfrowe w animacji kultury - UMCS, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku2,3%3,2%3,6%6,7%1,8%3,8%
w II roku2,3%4,2%0,0%5,9%2,1%
w III roku9,7%11,9%4,4%16,9%
w IV roku2,3%6,1%0,8%
w V roku1,9%2,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Technologie cyfrowe w animacji kultury (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMCS, Technologie cyfrowe w animacji kultury (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologie cyfrowe w animacji kultury - UMCS, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,320,380,450,750,260,44
w II roku0,480,630,000,560,36
w III roku1,721,090,602,47
w IV roku0,510,740,14
w V roku0,210,46
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Technologie cyfrowe w animacji kultury (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMCS, Technologie cyfrowe w animacji kultury (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Technologie cyfrowe w animacji kultury - UMCS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201717,2923,44
absolwenci z roku 201820,0027,58
absolwenci z roku 201923,8025,87
absolwenci z roku 202016,2517,79
absolwenci z roku 202110,7814,00
absolwenci z roku 20226,068,07
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMCS, Technologie cyfrowe w animacji kultury (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMCS, Technologie cyfrowe w animacji kultury (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologie cyfrowe w animacji kultury - UMCS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201744,4%33,3%0,0%
abs. z roku 201826,9%19,2%0,0%
abs. z roku 201914,3%9,5%0,0%
abs. z roku 202045,2%29,0%3,2%
abs. z roku 202134,4%21,9%3,1%
abs. z roku 202235,9%28,2%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMCS, Technologie cyfrowe w animacji kultury (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Technologie cyfrowe w animacji kultury (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMCS, Technologie cyfrowe w animacji kultury (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Technologie cyfrowe w animacji kultury - UMCS, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca26,4%17,9%8,7%26,1%16,4%21,2%
umowa o pracę17,6%14,4%5,6%15,9%9,1%16,5%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%3,2%3,1%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMCS, Technologie cyfrowe w animacji kultury (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMCS, Technologie cyfrowe w animacji kultury (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMCS, Technologie cyfrowe w animacji kultury (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologie cyfrowe w animacji kultury - UMCS, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 835 zł2 064 zł1 257 zł1 657 zł3 038 zł2 897 zł
w II roku2 314 zł1 659 zł1 535 zł3 363 zł3 419 zł
w III roku2 771 zł2 555 zł3 536 zł3 883 zł
w IV roku4 221 zł3 762 zł4 498 zł
w V roku5 069 zł4 808 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMCS, Technologie cyfrowe w animacji kultury (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UMCS, Technologie cyfrowe w animacji kultury (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologie cyfrowe w animacji kultury - UMCS, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 982 zł2 103 zł2 355 zł3 372 zł3 521 zł
w II roku2 623 zł2 833 zł2 672 zł3 316 zł4 113 zł
w III roku3 504 zł3 145 zł3 490 zł4 419 zł
w IV roku4 080 zł3 890 zł4 424 zł
w V roku5 206 zł5 050 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Technologie cyfrowe w animacji kultury (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UMCS, Technologie cyfrowe w animacji kultury (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologie cyfrowe w animacji kultury - UMCS, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,400,420,290,300,540,45
w II roku0,460,320,320,530,54
w III roku0,510,440,650,56
w IV roku0,780,600,71
w V roku0,830,65
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMCS, Technologie cyfrowe w animacji kultury (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UMCS, Technologie cyfrowe w animacji kultury (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kontakt:

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
20-031 Lublin
Biuro Rekrutacji:
tel. +48 (81) 537 58 70,
+48 (81) 537 58 80