Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
kryteria przyjęć - lista kierunków »
prezentacja uczelni »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Analityka gospodarcza

przedmioty
1 spośród:język angielski (pp)
język francuski (pp)
język hiszpański (pp)
język niemiecki (pp)
język rosyjski (pp)
język włoski (pp)
matematyka (pp)
1 spośród:język polski (pp)
biologia
chemia
filozofia
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie

Podczas kwalifikacji pod uwagę brane będą:

  • język obcy nowożytny (współczynnik 1,0),
  • matematyka (współczynnik 1,0),
  • jeden przedmiot spośród: historia, geografia, język polski, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia (współczynnik 0,7).

"NOWA MATURA"
Wynik procentowy z pisemnego egzaminu „nowej” matury:
Poziom Podstawowy – 1% = 1 pkt.
Poziom Rozszerzony – 1% = 2 pkt.
Poziom Dwujęzyczny (tylko dla egzaminu z języka obcego, będącego drugim językiem nauczania w klasach dwujęzycznych) przelicza się na wynik właściwy poziomowi Rozszerzonemu:

1%D = 4/3%R
(wynik zaokrągla się do pełnych jednostek i nie może on przekroczyć 100%)

Wynik egzaminu maturalnego uznawany w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może być niższy niż 30%.

Uwaga! Przy ustaleniu ostatecznego wyniku postępowania uwzględnia się wagę przedmiotu stanowiącego podstawę kwalifikacji na dany kierunek studiów.

https://www.umcs.pl/pl/zasady-ogolne-rekrutacji,3307.htm

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
boks.jpg
WSE_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Hala Sportowa - Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne WUM
Polityka Prywatności