aplikacja Matura google play app store

Kierunek Animacja kultury

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.umcs.pl/pl/rekrutacja-2023-24,21095.htm
Dodatkowe informacje o kierunku Animacja kultury

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:artystyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2023-06-15

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent uzyskuje tytuł licencjata. Ma możliwość uzyskania tytułu magistra, kontynuując naukę na studiach drugiego stopnia na UMCS lub na innej uczelni.

Absolwent kierunku Animacja kultury będzie mógł podejmować pracę między innymi w:

  • urzędach administracji państwowej i samorzadowej, w wydziałach odpowiedzialnych za działalność kulturalną;
  • państwowych instytucjach kultury oraz samorządowych placówkach kultury;
  • placówkach, gdzie prowadzona jest działalność kulturalna, fundacjach kulturalnych;
  • prywatnych agencjach, samodzielnych firmach prowadzacych impresariat twórców i zespołów artystycznych, itp.
Zakres (ścieżki, specjalności):
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Animacja kultury UMCS

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Animacja kultury - UMCS, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201535
rok 201638
rok 201726
rok 201827
rok 201939
rok 202031
rok 202131
rok 202217
Liczba absolwentów
UMCS, Animacja kultury (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Animacja kultury - UMCS, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201585,7%
absolwenci z roku 201694,7%
absolwenci z roku 201780,8%
absolwenci z roku 201888,9%
absolwenci z roku 201976,9%
absolwenci z roku 202083,9%
absolwenci z roku 202171,0%
absolwenci z roku 202276,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMCS, Animacja kultury (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Animacja kultury - UMCS, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201580,0%54,3%
absolwenci z roku 201694,7%57,9%
absolwenci z roku 201776,9%61,5%
absolwenci z roku 201885,2%51,9%
absolwenci z roku 201976,9%33,3%
absolwenci z roku 202071,0%51,6%
absolwenci z roku 202164,5%45,2%
absolwenci z roku 202270,6%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UMCS, Animacja kultury (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Animacja kultury - UMCS, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku3,6%1,8%1,0%0,9%6,0%5,4%3,2%1,0%
w II roku2,9%2,0%1,0%0,3%3,6%1,1%1,6%
w III roku14,8%6,8%9,9%7,7%4,5%4,3%
w IV roku7,1%12,9%20,2%6,8%6,2%
w V roku8,1%10,7%13,5%2,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Animacja kultury (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMCS, Animacja kultury (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Animacja kultury - UMCS, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,450,140,080,091,100,900,520,08
w II roku0,340,170,110,040,510,190,31
w III roku1,990,971,551,030,430,51
w IV roku1,131,982,890,850,56
w V roku1,321,512,180,46
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Animacja kultury (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMCS, Animacja kultury (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Animacja kultury - UMCS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201521,4328,53
absolwenci z roku 201617,6021,66
absolwenci z roku 201717,4524,76
absolwenci z roku 201817,6924,41
absolwenci z roku 201917,3925,29
absolwenci z roku 202017,2219,04
absolwenci z roku 20218,5815,27
absolwenci z roku 20222,712,25
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMCS, Animacja kultury (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMCS, Animacja kultury (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Animacja kultury - UMCS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201531,4%17,1%5,7%
abs. z roku 201639,5%26,3%2,6%
abs. z roku 201723,1%15,4%0,0%
abs. z roku 201844,4%22,2%3,7%
abs. z roku 201933,3%15,4%7,7%
abs. z roku 202032,3%25,8%0,0%
abs. z roku 202161,3%32,3%0,0%
abs. z roku 202241,2%23,5%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMCS, Animacja kultury (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Animacja kultury (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMCS, Animacja kultury (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Animacja kultury - UMCS, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca13,3%25,2%14,1%26,2%19,2%16,9%33,1%25,0%
umowa o pracę8,3%16,7%11,2%13,6%8,5%14,0%16,7%20,1%
samo­zatrudnienie4,3%2,6%0,0%0,6%3,2%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMCS, Animacja kultury (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMCS, Animacja kultury (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMCS, Animacja kultury (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Animacja kultury - UMCS, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 611 zł1 327 zł1 608 zł1 479 zł1 155 zł1 511 zł1 951 zł1 562 zł
w II roku2 221 zł1 548 zł1 422 zł1 594 zł1 665 zł1 759 zł2 325 zł
w III roku1 925 zł1 812 zł2 032 zł2 059 zł2 481 zł3 024 zł
w IV roku2 375 zł2 420 zł2 323 zł3 118 zł2 918 zł
w V roku2 596 zł2 687 zł2 829 zł4 112 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMCS, Animacja kultury (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UMCS, Animacja kultury (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Animacja kultury - UMCS, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 501 zł1 621 zł2 140 zł1 107 zł1 356 zł1 691 zł2 379 zł2 273 zł
w II roku2 180 zł1 671 zł2 092 zł1 882 zł2 172 zł2 067 zł3 518 zł
w III roku2 416 zł2 015 zł2 520 zł2 238 zł3 117 zł3 545 zł
w IV roku2 972 zł2 908 zł2 974 zł3 346 zł3 091 zł
w V roku3 276 zł2 922 zł2 746 zł3 948 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Animacja kultury (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UMCS, Animacja kultury (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Animacja kultury - UMCS, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,430,340,400,330,260,300,360,25
w II roku0,550,360,320,340,340,320,36
w III roku0,460,400,390,400,460,46
w IV roku0,540,500,440,540,48
w V roku0,550,510,460,63
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMCS, Animacja kultury (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UMCS, Animacja kultury (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Kontakt:

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
20-031 Lublin
Biuro Rekrutacji:
tel. +48 (81) 537 58 70,
+48 (81) 537 58 80