Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy

poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
kryteria przyjęć - lista kierunków »
prezentacja uczelni »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

przedmioty
1 spośród:język polski (pp)
matematyka (pp)
filozofia
geografia
historia
informatyka
język łaciński i kultura antyczna
wiedza o społeczeństwie
Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy i obejmuje wyniki procentowe uzyskane z pisemnego egzaminu maturalnego („nowa matura”) przeliczane na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:
  • a) 1% punktów na poziomie podstawowym = 1 punkt rekrutacyjny;
  • b) 1% punktów na poziomie rozszerzonym = 2 punkty rekrutacyjne;
o ile nie jest określone inaczej.

Kandydatom dysponującym wynikami zarówno z poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego uwzględnia się jeden poziom, korzystniejszy dla kandydata;

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
ef_220.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności