aplikacja Matura google play app store

Kierunek Kulturoznawstwo

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język polski
matematyka
język angielski
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
filozofia
historia sztuki
historia muzyki
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.umcs.pl/pl/rekrutacja-2023-24,21095.htm
Dodatkowe informacje o kierunku Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2020-05-21

Kim można zostać po ukończeniu studiów kulturoznawczych?

  • krytykiem, managerem oraz animatorem działań artystycznych;
  • merytorycznym pracownikiem w muzeach;
  • specjalistą w zakresie organizowania i oddziaływania kultury medialnej;
  • instruktorem w placówce kulturalno-oświatowej;
  • nauczycielem przedmiotu „Dziedzictwo kulturowe w regionie” (po zaliczeniu dodatkowego kursu pedagogicznego) itp.
  • przewodnikiem turystycznym i pracownikiem przemysłu turystycznego (po kursie uzupełniającym).
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Kulturoznawstwo UMCS

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Kulturoznawstwo - UMCS, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201442
rok 201526
rok 201614
rok 201920
rok 202012
rok 202215
Liczba absolwentów
UMCS, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Kulturoznawstwo - UMCS, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201596,2%
absolwenci z roku 201678,6%
absolwenci z roku 201980,0%
absolwenci z roku 202075,0%
absolwenci z roku 202253,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMCS, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Kulturoznawstwo - UMCS, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201596,2%46,2%
absolwenci z roku 201678,6%57,1%
absolwenci z roku 201980,0%45,0%
absolwenci z roku 202083,3%50,0%
absolwenci z roku 202253,3%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UMCS, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - UMCS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2022
w I roku13,1%2,2%0,0%2,1%7,6%2,8%
w II roku12,1%3,8%0,0%0,0%4,2%
w III roku13,5%8,0%19,6%4,6%18,1%
w IV roku14,7%9,0%13,7%9,6%
w V roku9,3%4,8%3,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - UMCS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2022
w I roku1,050,240,000,311,180,36
w II roku1,160,410,000,000,55
w III roku1,531,083,590,583,17
w IV roku1,981,372,550,87
w V roku1,530,750,48
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Kulturoznawstwo - UMCS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201419,9525,73
absolwenci z roku 201519,5226,72
absolwenci z roku 201621,1728,18
absolwenci z roku 201918,6524,33
absolwenci z roku 202025,4524,29
absolwenci z roku 20225,759,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMCS, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMCS, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - UMCS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201428,6%21,4%2,4%
abs. z roku 201534,6%15,4%0,0%
abs. z roku 201621,4%21,4%0,0%
abs. z roku 201920,0%15,0%0,0%
abs. z roku 202025,0%8,3%0,0%
abs. z roku 202226,7%13,3%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMCS, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMCS, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Kulturoznawstwo - UMCS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2022
jakakolwiek praca16,3%11,5%17,9%15,0%6,2%13,9%
umowa o pracę12,7%8,7%14,9%10,8%1,4%10,0%
samo­zatrudnienie2,4%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMCS, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMCS, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMCS, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - UMCS, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2022
w I roku1 038 zł956 zł1 496 zł1 485 zł1 742 zł2 166 zł
w II roku1 455 zł1 499 zł1 192 zł1 610 zł3 885 zł
w III roku1 452 zł1 806 zł1 062 zł2 288 zł3 358 zł
w IV roku2 060 zł2 293 zł2 047 zł3 563 zł
w V roku2 737 zł2 410 zł3 398 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMCS, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - UMCS, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2022
w I roku1 455 zł1 631 zł1 679 zł1 526 zł
w II roku1 684 zł2 124 zł2 448 zł2 164 zł4 739 zł
w III roku2 046 zł1 960 zł1 739 zł2 640 zł4 865 zł
w IV roku2 523 zł2 413 zł2 292 zł3 566 zł
w V roku2 957 zł2 618 zł3 688 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - UMCS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2022
w I roku0,300,240,350,270,270,34
w II roku0,390,350,270,330,65
w III roku0,360,410,230,420,49
w IV roku0,480,500,420,58
w V roku0,590,510,64
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMCS, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Kontakt:

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
20-031 Lublin
Biuro Rekrutacji:
tel. +48 (81) 537 58 70,
+48 (81) 537 58 80