aplikacja Matura google play app store

Kierunek Politologia

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język polski
matematyka
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
lub
przedmioty
2 spośród:język polski
matematyka
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.umcs.pl/pl/rekrutacja-2023-24,21095.htm
Dodatkowe informacje o kierunku Politologia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2006-09-07
Politologia jest najstarszym, prestiżowym kierunkiem studiów realizowanych na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Studia politologiczne w UMCS od wielu lat cieszą się dużym zainteresowaniem absolwentów szkół średnich zarówno z Polski jak i zagranicy. Wpływa na to popularność tego kierunku, jego interdyscyplinarność, głęboko humanistyczny charakter oraz szerokie możliwości znalezienia atrakcyjnej pracy przez absolwentów. Kandydatów na studia na kierunku politologia w UMCS przyciąga jednak także wartościowa i bogata oferta dydaktyczno-naukowa lubelskiego środowiska politologicznego, które proponuje studentom Wydziału Politologii naukę na najwyższym poziomie, w niepowtarzalnej i przyjaznej atmosferze. Wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania państwa i społeczeństwa studenci znajdą na wykładach, ćwiczeniach i seminariach dotyczących m.in.: administracji publicznej, dydaktyki, filozofii kultury, finansów publicznych, historii doktryn politycznych i prawnych, historii najnowszej, kampanii politycznych, marketingu politycznego, nauki o polityce, organizacji i zarządzania, partii politycznych i systemów partyjnych, pedagogiki i psychologii, polskiej myśli politycznej, retoryki i erystyki, samorządu i polityki lokalnej, systemów politycznych oraz wielu przedmiotów specjalizacyjnych i fakultatywnych.

Na kierunku politologia realizowane są zajęcia kursowe i fakultatywne również w języku angielskim. Studenci mają możliwość odbycia praktyk w najciekawszych instytucjach lokalnych, ogólnopolskich i unijnych, organizacjach pozarządowych, szkołach i mediach oraz wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS) - możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).

Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Politologia UMCS

Przykłady zawodów

Politolog
Prowadzi badania i opracowuje analizy dotyczące teorii polityki, systemów politycznych, historii polityki i myśli politycznej, stosunków międzynarodowych, instytucji i organizacji politycznych, postaw i zachowań społecznych w odniesieniu do decyzji politycznych i instytucji władzy (sejmu, rządu, prezydenta); na różne sposoby (doradztwo, publicystyka) udostępnia uzyskaną wiedzę, która może stanowić podstawę do podejmowania decyzji i działań w sferze polityki wewnętrznej i zagranicznej; prowadzi działalność dydaktyczną.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Politologia - UMCS, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201480
rok 201531
rok 201641
rok 201817
rok 201911
rok 202014
rok 202119
Liczba absolwentów
UMCS, Politologia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Politologia - UMCS, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201587,1%
absolwenci z roku 201687,8%
absolwenci z roku 201870,6%
absolwenci z roku 201972,7%
absolwenci z roku 202085,7%
absolwenci z roku 202152,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMCS, Politologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Politologia - UMCS, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201587,1%77,4%
absolwenci z roku 201685,4%43,9%
absolwenci z roku 201864,7%41,2%
absolwenci z roku 201963,6%54,5%
absolwenci z roku 202085,7%14,3%
absolwenci z roku 202152,6%26,3%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UMCS, Politologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Politologia - UMCS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku2,4%4,3%2,8%0,0%3,0%6,5%9,6%
w II roku2,3%4,6%2,6%0,0%7,6%7,7%7,9%
w III roku13,3%24,2%8,7%8,3%10,6%5,4%
w IV roku11,5%14,8%5,5%8,3%10,0%
w V roku7,0%8,9%6,5%5,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Politologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Politologia - UMCS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,220,400,290,000,401,151,21
w II roku0,210,510,320,001,241,420,99
w III roku1,613,811,291,521,281,02
w IV roku1,463,261,011,621,66
w V roku0,921,651,171,24
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Politologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Politologia - UMCS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201427,4830,40
absolwenci z roku 201519,7525,55
absolwenci z roku 201621,5025,30
absolwenci z roku 201822,5623,43
absolwenci z roku 201918,3018,00
absolwenci z roku 202013,8018,12
absolwenci z roku 202115,1514,30
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMCS, Politologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMCS, Politologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Politologia - UMCS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201423,8%18,8%0,0%
abs. z roku 201522,6%22,6%0,0%
abs. z roku 201626,8%24,4%4,9%
abs. z roku 201817,6%17,6%0,0%
abs. z roku 201945,5%27,3%18,2%
abs. z roku 202035,7%21,4%7,1%
abs. z roku 202131,6%26,3%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMCS, Politologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Politologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMCS, Politologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Politologia - UMCS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca11,9%17,5%17,5%13,2%25,8%14,9%20,6%
umowa o pracę8,2%15,1%14,8%13,2%4,5%8,9%13,6%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%3,5%0,0%16,7%3,6%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMCS, Politologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMCS, Politologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMCS, Politologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Politologia - UMCS, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 239 zł1 679 zł1 633 zł3 506 zł1 326 zł2 242 zł2 141 zł
w II roku1 715 zł1 832 zł1 671 zł2 426 zł1 714 zł2 338 zł2 934 zł
w III roku2 238 zł1 840 zł1 969 zł2 162 zł2 616 zł4 464 zł
w IV roku2 607 zł2 563 zł2 731 zł3 336 zł2 799 zł
w V roku3 192 zł3 259 zł3 536 zł4 290 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMCS, Politologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Politologia - UMCS, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 380 zł1 815 zł1 704 zł3 506 zł1 341 zł2 642 zł2 072 zł
w II roku1 882 zł2 108 zł2 146 zł3 235 zł2 028 zł2 635 zł2 968 zł
w III roku2 455 zł2 478 zł2 456 zł2 716 zł3 018 zł4 596 zł
w IV roku2 836 zł3 016 zł3 080 zł3 257 zł2 921 zł
w V roku3 429 zł3 390 zł3 895 zł4 318 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Politologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Politologia - UMCS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,340,440,400,840,270,380,36
w II roku0,460,460,390,570,330,390,44
w III roku0,560,430,460,460,460,69
w IV roku0,610,580,610,620,42
w V roku0,680,670,710,72
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMCS, Politologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Kontakt:

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
20-031 Lublin
Biuro Rekrutacji:
tel. +48 (81) 537 58 70,
+48 (81) 537 58 80